Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Kaag en Braassem
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Kaag en Braassem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Kaag en Braassem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2023wijzigen aanwijzingsbesluit van 16-07-2019; gepubliceerd op 31-07-2023

11-07-2023

gmb-2023-314602

547916, 559390, 559391

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Kaag en Braassem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem en de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem, voor zover het ieders bevoegdheid betreft;

 

B E S L U I T E N:

 

Het aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Kaag en Braassem van 16 juli 2019, gepubliceerd op 31 juli 2019, (hierna: het besluit) als volgt te wijzigen:

 

 • 1.

  De toezichthoudende bevoegdheid van de Toezichthouder APV en bijzondere wetten wordt uitgebreid met de volgende wettelijke regelingen:

  • a.

   Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

  • b.

   Alcoholwet;

  • c.

   Wet op de Kansspelen.

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na openbare bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2023 te Roelofarendsveen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem

 

Bugemeerster,

A. Heijstee-Bolt

Loco-gemeentesecretaris,

J.J. Démoed

Burgemeester,

A. Heijstee-Bolt