Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023-2
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Bloemendaal 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-310539

1184988

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023-2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

 

gelet op artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen Bloemendaal 2023,

besluit vast te stellen:

 

Besluit tot aanwijzing van plaatsen en tijden voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

Artikel 1 Plaatsen en tijden

Als plaatsen waar en het tijdstip waarop, tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen Bloemendaal mag worden geparkeerd, vast te stellen:

 

Bloemendaal aan zee

De parkeerterreinen gelegen aan de Zeeweg te Bloemendaal aan zee, tussen de grens met de gemeente Zandvoort en de Parnassiaweg, plaatselijk bekend als ‘P1’ en P2’, van maandag tot en met zondag tussen 10.00 uur en 18.00 uur (maanden januari, februari, november en december) en tussen 08.00 en 22.00 uur (overige maanden).

 

Bloemendaal-dorp

De parkeervakken in Bloemendaal-dorp, gelegen op:

 • -

  de Bloemendaalseweg, tussen de Mollaan en het Kerkplein;

 • -

  het Kerkplein (westzijde);

 • -

  de Zomerzorgerlaan, tussen de Bloemendaalseweg en de supermarkt op nr. 70;

 • -

  de Donkerelaan tussen het Kerkplein en Donkerelaan nr. 68; van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

Artikel 2 Plaatsen en tijden voor parkeren met een vergunning

Als plaatsen waar en het tijdstip waarop, tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Bloemendaal mag worden geparkeerd met een parkeervergunning, vast te stellen:

 

Bloemendaal aan zee

De parkeerterreinen gelegen aan de Zeeweg te Bloemendaal aan zee, tussen de grens met de gemeente Zandvoort en de Parnassiaweg, plaatselijk bekend als ‘P1’ en P2’, van maandag tot en met zondag tussen 10.00 uur en 18.00 uur (maanden januari, februari, november en december) en tussen 08.00 en 22.00 uur (overige maanden).

 

Op parkeerterrein P2 zijn maximaal 50 parkeerplekken aangewezen (voorzien van parkeerbeugels) waar verblijfsgasten van een hotel doorlopend/jaarrond mogen parkeren met een parkeervergunning die plaatsgarantie biedt.

 

Bloemendaal-dorp

De parkeervakken in het betaald parkeren gebied van Bloemendaal-dorp (winkelstraat), die zijn aangewezen voor (mede-)gebruik door vergunninghouders, gelegen op:

 • -

  de parallelweg van de Bloemendaalseweg, tussen de Vijverweg en de Dr. D. Bakkerlaan;

 • -

  de haakse parkeervakken op de Bloemendaalseweg ter hoogte van de aansluiting op de Rustenburgerweg (noordzijde);

 • -

  de haakse parkeervakken op de Donkerelaan, tussen het Kerkplein en Donkerelaan nr. 68;

van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

Artikel 3 Wijze van betalen

De belasting als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a van de Verordening parkeerbelastingen Bloemendaal dient te worden voldaan door:

 

 • a.

  PIN-betaling;

 • b.

  belparkeren;

 • c.

  op één van de andere wijzen zoals op de parkeerautomaat of parkeermeter is aangegeven.

De belasting als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b van de Verordening parkeerbelastingen Bloemendaal dient te worden betaald door voldoening van de aanslag binnen de op het aanslagbiljet vermelde betaaltermijn of direct bij aanschaf van het parkeerproduct.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bloemendaal 2023-2.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 9 mei 2023.

E. Roest, burgemeester.

P. Dubbe, secretaris