Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Technische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTechnische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023
CiteertitelTechnische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2023nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-297353

Tekst van de regeling

Intitulé

Technische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023

Het college van Wierden, gelet op artikel 3 en artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding, besluit vast te stellen de volgende:

TECHNISCHE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE NUMMERING

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers

  • 1. De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de gemeente, uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers
  • Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

  • 1. Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN1774, uitgave 1959.
  • 2. Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

 

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers
  • Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 

Artikel 5 Voeren oude en nieuwe nummers
  • Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald.

 

Artikel 6 Naamdragers
  • De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de licht technische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naam verwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, 1992.

 

Aldus vastgesteld door het college in de vergadering van 27 juni 2023.

de secetaris, Marcel Klos

de loco-burgemeester, Richard Kortenhoeven