Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Lokaal Maatwerk Woonruimteverdeling Delft 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokaal Maatwerk Woonruimteverdeling Delft 2023
CiteertitelLokaal Maatwerk Delft 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt met ingang van 1 julli de dan geldende regelingen voor Lokaal Maatwerk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-295961

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokaal Maatwerk Woonruimteverdeling Delft 2023

In artikel 3:8 van de Huisvestingsverordening Delft 2023 is bepaald dat het college de bevoegdheid heeft regelingen waarmee met voorrang woningen worden toegewezen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk geboden zijn aan de gemeente.

 

Het college heeft hierover diverse betrokken partijen geraadpleegd, waaronder de corporaties en de gemeenteraad. Op basis van die bevindingen acht zij het noodzakelijk de volgende regelingen vast te stellen:

 

 • 1.

  Voorrang voor woningzoekenden die al in Delft wonen bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen;

 • 2.

  Voorrang voor mensen boven 55 die uit een eengezinswoning, of een flat zonder lift, willen doorverhuizen naar een benedenwoning, of flat met lift;

 • 3.

  Voorrang voor personen die nu huren op basis van een campuscontract;

 • 4.

  Voorrang voor jongeren (18-23 jr) die niet zelfstandig wonen (ingeschreven staan op het adres waar ook ten minste een van de ouders of voogd staat ingeschreven).

Toelichting

 • 1.

  Delft heeft een opgave om duizenden woningen te bouwen in de jaren tot 2040. Er worden ook veel nieuwe sociale huurwoningen ontwikkeld. De gemeente vindt het belangrijk dat deze nieuwe woningen een lange verhuisketen op gang brengen, waardoor met een nieuwe woning meer mensen de kans krijgen een en beter passend huis te vinden. Ook vinden we het belangrijk dat mensen die al in Delft wonen als eerst de kans krijgen deze nieuwe woningen te betrekken. Zij hebben vaak de oude woningen die werden vervangen moeten verlaten.

 • 2.

  We willen met zijn allen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbij is een sterk sociaal netwerk belangrijk en om zo’n netwerk te bouwen en te onderhouden is tijd nodig. Het is om die reden belangrijk dat mensen op jongere leeftijd verhuizen als de woning waarin ze wonen niet geschikt is om in te wonen met bijvoorbeeld fysieke beperkingen. Als wordt gewacht met verhuizen tot de beperkingen daadwerkelijk optreden is men vaak niet in staat in de nieuwe omgeving een ondersteunend netwerk te verwerven. Dat betekent dat eerder en meer professionele zorg nodig is en dat lijdt tot een lagere kwaliteit van leven. Wij willen het daarom voor mensen vanaf 55 jaar makkelijk maken om te verhuizen naar een woning waarin ze oud kunnen worden en de tijd hebben om een nieuw thuis te maken inclusief het ondersteunende en sociale netwerk dat daar bij hoort.

 • 3.

  In de Woonvisie 2016-2023 van de gemeente Delft heeft de gemeenteraad geconstateerd dat voor studenten die afstuderen aan de TU vaak geen passende woningen zijn in Delft. We werken er daarom hard aan meer geschikte starterswoningen te realiseren, maar achten het tegelijkertijd noodzakelijk een deel van de beschikbare starterswoningen met voorrang toe te wijzen aan net afgestudeerden.

 • 4.

  Delft kent ook jongeren die in Delft zijn opgegroeid en hier een start willen maken op de sociale woningmarkt. Zij studeren niet allemaal aan de TU, maar ook voor hen willen we de kans op een goede start in Delft vergroten. We geven jongeren die nog bij hun ouders wonen daarom dezelfde voorrangspositie als studenten om bepaalde starterswoningen te bemachtigen.

Slot

Met ingang van 1 juli 2023 worden de dan geldende regelingen voor Lokaal Maatwerk ingetrokken.

Deze regeling wordt aangehaald als: Lokaal Maatwerk Delft 2023.

Lokaal Maatwerk Delft 2023 treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Delft op 27 juni 2023