Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Twiske-Waterland

Besluit van de Werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland van 29 maart 2023, nr. WGC2023/01, tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat Ambtelijke Werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Twiske-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de Werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland van 29 maart 2023, nr. WGC2023/01, tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat Ambtelijke Werkgeverscommissie
CiteertitelBesluit Ondermandaat Ambtelijke Werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023nieuwe regeling

29-03-2023

bgr-2023-650

WGC2023/01

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland van 29 maart 2023, nr. WGC2023/01, tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat Ambtelijke Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland;

 

Overwegende dat het werkgeverschap van het bestuursbureau van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland wordt uitgeoefend door de werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, eerste lid van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland;

 

Besluit:

 

  • 1.

    Kennis te nemen van het besluit van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland van 21 maart 2023, nr. 1981936/ 1981975, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland.

  • 2.

    Ondermandaat te verlenen aan de directeuren van de participanten die deelnemen aan de recreatieschappen zoals voorgesteld.

Dit besluit treedt in werking per 4 april 2023.

De werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland,

Haarlem, 29 maart 2023

I. Zaal

Voorzitter werkgeverscommissie

recreatieschappen

J. Balduk

Bestuurssecretaris bestuursbureau