Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Aanwijzingsbesluit deurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit deurwaarder
CiteertitelAanwijzingsbesluit deurwaarder
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit deurwaarder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017
 3. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
 4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR695217/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2023Aanwijzingsbesluit deurwaarder

29-06-2023

gmb-2023-288850

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit deurwaarder

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 231 lid 2 sub d en e, van de Gemeentewet;

 • -

  Ambtenarenwet 2017, artikel 1 lid 2;

 • -

  Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, artikel 2 onder b en c;

 • -

  Mandaatregeling gemeente Schagen 2023.

 

Besluit:

 

 • 1.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen: de medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public) die belast zijn met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

 • 2.

  aan te wijzen als belastingdeurwaarder: de medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden.

   

Schagen, 29 juni 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Namens deze,

De ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen