Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Doe mee(r) regeling 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDoe mee(r) regeling 2023
CiteertitelDoe mee(r) regeling 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023nieuwe regeling

01-06-2023

gmb-2023-287129

Tekst van de regeling

Intitulé

Doe mee(r) regeling 2023

 

Kaders

 

Doel:

Het doel is sociale participatie mogelijk maken van ouderen met een minimum inkomen in Culemborg door financiële drempels aan (georganiseerde) sociale activiteiten te verlagen en zo ook eenzaamheid te voorkomen.

Doelgroep:

De doelgroep is zelfstandig wonende AOW-gerechtigden in Culemborg met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Beschikbaar

voor:

Sociale participatie breed opgevat, het gaat hier om:

 • een activiteit buitenshuis, bij voorkeur in (georganiseerd) gezelschap van anderen, maar een zelfstandige, meer individuele, activiteit mag ook (bijvoorbeeld een strippenkaart voor zwembad of sauna).

 • Hieronder valt ook het nuttigen van maaltijden buitenshuis, alswel het nuttigen van een kopje koffie/thee.

 • Contact met de buitenwereld door telefoon, internet, televisie of andere media.

Budgettotaal

2023:

€ 52.500 euro.

Budget

per individu

2023:

Max € 150; het benodigde bedrag wordt beschikbaar gesteld op een passende wijze nadat een betrokken professional naar zijn of haar inzicht voldoende heeft kunnen vaststellen dat het bedrag wordt gebruikt zoals aanvrager heeft aangegeven.

Uitvoerder:

ElkWelzijn

ElkWelzijn heeft als hoofduitvoerder/penvoerder de volgende taken:

 • Het werven van intermediairs bij lokaal functionerende organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen én het maken van afspraken met deze intermediairs.

 • Het afhandelen van aanvragen, specifiek de financiële kant.

 • Het rapporteren aan de gemeente over het gebruik en het functioneren van de regeling

Regeling

 • 1.

  Een zelfstandig wonende inwoner van Culemborg vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd of ouder, met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm, kan een tegemoetkoming krijgen in de kosten die te maken hebben met sociale participatie ter hoogte van maximaal € 150 per individu.

 • 2.

  Het begrip sociale participatie mag breed opgevat worden, het gaat hier om:

  • a.

   een activiteit buitenshuis, bij voorkeur in (georganiseerd) gezelschap van anderen, maar een zelfstandige, meer individuele, activiteit mag ook (bijvoorbeeld een strippenkaart voor zwembad, sauna of sportschool, enz.).

  • b.

   Hieronder valt ook het nuttigen van maaltijden buitenshuis, alswel het nuttigen van een kopje koffie/thee

  • c.

   Contact met de buitenwereld door telefoon, internet, televisie of andere media

 • 3.

  Het aanvragen van deze tegemoetkoming verloopt via een wijkcoach van ElkWelzijn of een intermediair. Deze intermediairs zijn, als voorwaarde, verbonden aan een lokaal functionerende organisatie die zich (ook) bezig houdt met zorg en welzijn voor ouderen.

 • 4.

  Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2023.

 • 5.

  Uitbetaling vindt plaats vanaf 1 maart 2023.

 • 6.

  Elkwelzijn coördineert de regeling en maakt afspraken met betreffende organisaties over hun intermediairschap.

 • 7.

  De wijkcoach/intermediair bekijkt of de betreffende burger in aanmerking komt op basis van de volgende criteria:

  • Of het verzoek past binnen sociale participatie

  • Leeftijd: AOW-gerechtigde leeftijd

  • Zelfstandig wonend

  • Minimuminkomen tot 120% bijstandsnorm

 • Het gaat hier om een lichte financiële toets waarover ElkWelzijn en de intermediairs afspraken maken.

 • 8.

  Indien de betreffende inwoner in aanmerking komt vult de intermediair, al dan niet samen met de betreffende inwoner, een aanvraagformulier in en dient dit in bij ElkWelzijn.

  Daarbij beoordeelt de betrokken professional naar zijn of haar inzicht of hij of zij voldoende heeft kunnen vaststellen dat het bedrag wordt gebruikt zoals aanvrager heeft aangegeven.

 • 9.

  Indien akkoord zorgt ElkWelzijn dat het benodigde bedrag, tot een maximum van € 150 euro per individu, op een passende wijze terechtkomt bij de aanvrager.

 • 10.

  Het totale budget voor deze regeling bedraagt € 52.500 euro waarbij geldt op= op.

 • 11.

  Aanvragen die niet meer gehonoreerd kunnen worden omdat het totale bedrag voor een kalenderjaar besteed is worden met ingang van het nieuwe kalenderjaar, indien de regeling voor dat kalenderjaar ook geldt, als eerste afgehandeld.

ElkWelzijn heeft als hoofduitvoerder/penvoerder de volgende taken:

 • o

  Het werven van intermediairs bij lokaal functionerende organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen én het maken van afspraken met deze intermediairs.

 • o

  Het afhandelen van aanvragen, specifiek de financiële kant.

 • o

  Het rapporteren aan de gemeente over het gebruik en het functioneren van de regeling