Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 3. Verordening parkeerbelastingen 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-284792

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 7 van de “Verordening parkeerbelastingen 2023”

 

besluit:

 

Vast te stellen het navolgende:

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023

 

Hierin besluit zij;

Artikel 1.  

 • a.

  De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023.

 • b.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023.

 • c.

  De belanghebbendenplaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een parkeervergunning.

 • d.

  De privaatrechtelijke plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd.

Artikel 2.  

 • a.

  Het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door middel van contante betaling door het inwerpen van muntstukken.

 • b.

  Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • c.

  In afwijking van het onder sub a en b van dit artikel gestelde kan de parkeerapparatuur, die daarvoor geschikt is, in werking worden gesteld middels de Pinpas (dip & go).

 • d.

  Separaat van de parkeerapparatuur kan achteraf betaald worden middels belparkeren en pasparkeren.

 • a.

  f. Indien bij betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit (originele) parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

 • b.

  g. In afwijking van het onder sub a, b, c, en d van dit artikel gestelde kan, op de afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages, de parkeerapparatuur in werking worden gesteld middels een speciaal daartoe verkrijgbare uitrijkaart.

 • c.

  h. Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen.

 • i.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

Artikel 3.  

De parkeerplaatsen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting, als genoemd in artikel 2 onderdeel a van de "Verordening parkeerbelastingen 2023" mag worden geparkeerd, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

 

Zone 1

Betaald parkeren

Zone 2

Betaald parkeren

Bassin

Beekstraat

Begijnensteeg

Boermansstraat

Collegeplein

Emmasingel

Drehmansstraat

Hegstraat

Hoge Kei, De

Hogesteenweg

Hoogpoort

Kasteelplein

Kasteelsingel

Korenmarkt

Kromstraat

Maaspoort

Molenpoort

Oud Gasthuisplein

Patronaatsplein

Schoolstraat

Sint Paulusstraat (tussen Langpoort en Lindanusstraat)

Wilhelminasingel

Begijnenhofstraat (terrein)

Biest

Boerhaavestraat

Bommelstraat, Van

Croonstraat, Jan van de

Dries (terrein en straat)

Hofakkerstraat

Kerkstraat

Looimolenstraat

Minderbroederslaan

Penitentenstraat

Recollectenstraat

Sint Jozefslaan (1 t/m 13)

Sint Maartenslaan

Sint Paulusstraat (tussen Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)

Sutjensdwarsstraat

Ververshof

Vogelsbleek

Artikel 4.  

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor vergunning- en abonnementhouders als bedoeld in artikel 2 onder b van de "Verordening parkeerbelastingen 2023", zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

 

Zone 1

Zone 2

Bassin

Boermansstraat

Collegeplein (parkeerdek)

Drehmansstraat

Emmasingel

Hoge Kei, De

Hogesteenweg

Hoogpoort

Kasteelplein

Kasteelsingel

Kromstraat

Maaspoort

Molenpoort

Oud Gasthuisplein

Patronaatsplein

Sint Paulusstraat (tussen Langpoort en Lindanusstraat)

Wilhelminasingel

Begijnenhofstraat (terrein)

Biest

Boerhaavestraat

Bommelstraat, Van

Croonstraat, Jan van de

Dries (terrein)

Hofakkerstraat

Kerkstraat

Looimolenstraat

Minderbroederslaan

Penitentenstraat

Recollectenstraat

Sint Jozeflaan (1 t/m 13)

Sint Maartenslaan

Sint Paulusstraat (tussen Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)

Sutjensdwarsstraat

Ververshof

Vogelsbleek

 

Parkeergarages- en terreinen

Centrumgarage

Walburgpassage

Ursulinengarage

Poort van Limburg

Stationspleingarage

Muntgarage

Parkeerterrein Centrum-Noord

Artikel 5.  

De parkeerplaatsen, waar de verschuldigde parkeerbelasting achteraf dient te worden voldaan, zijn de aan te wijzen parkeergarages en terreinen:

 

Parkeergarages- en terreinen

Betaald parkeren

Centrumgarage

Walburgpassage

Ursulinengarage

Poort van Limburg

Stationspleingarage

Muntgarage

Parkeerterrein Centrum-Noord

Artikel 6.  

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor vergunninghouders, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

 

Zone 3

Vergunning parkeren

 • 1.

  Aldenborghstraat

 • 2.

  Baroniestraat

 • 3.

  Beekpoort

 • 4.

  Begijnenhofstraat

 • 5.

  Biemansstraat

 • 6.

  Coenraad Abelstraat

 • 7.

  Driesveldlaan

 • 8.

  Egmondstraat

 • 9.

  Energiestraat

 • 10.

  Fatimalaan

 • 11.

  Franse Patersstraat

 • 12.

  Geertenhof

 • 13.

  Gieterijstraat

 • 14.

  Graaf Jacobstraat

 • 15.

  Graafschap Hornelaan

 • 16.

  Heer Gerardstraat

 • 17.

  Henricus Woutersstraat

 • 18.

  Hertogstraat

 • 19.

  Hofakkerstraat

 • 20.

  Jan Truijenstraat

 • 21.

  Jean Verheggenstraat

 • 22.

  Johanna van Meursstraat

 • 23.

  Julianalaan

 • 24.

  Kannunikenstraat

 • 25.

  Limcostraat

 • 26.

  Lindanusstraat

 • 27.

  Looimolenstraat

 • 28.

  Maaseikerweg

 • 29.

  Maria Hart

 • 30.

  Maria Wijngaard

 • 31.

  Mariënhagelaan

 • 32.

  Meewisstraat

 • 33.

  Minderbroederslaan

 • 34.

  Molenveldstraat

 • 35.

  Nieuwstraat

 • 36.

  Observantenstraat

 • 37.

  Oude Hushoverweg

 • 38.

  Oudenakkerstraat

 • 39.

  Parallelweg

 • 40.

  Penitentenstraat

 • 41.

  Pius-X Hof

 • 42.

  Regentesselaan

 • 43.

  Regulierenstraat

 • 44.

  Schepenlaan

 • 45.

  Sint Antoniusstraat

 • 46

  Sint Catharinastraat

 • 47.

  Sint Hubertusstraat

 • 48.

  Sint Hieronymusstraat

 • 49.

  Sint Isidoruspassage

 • 50.

  Sint Jorisstraat

 • 51.

  Sint Jozefslaan

 • 52.

  Sint Maartenslaan

 • 53.

  Sint Mathiasstraat

 • 54.

  Sint Paulusstraat

 • 55.

  Sint Servatiusstraat

 • 56.

  Sint Willibrordstraat

 • 57.

  Slotstraat

 • 58.

  Spoorstraat

 • 59.

  Suffolkweg

 • 60.

  Tuindorpstraat

 • 61.

  Voogdenstraat

 • 62.

  Wilhelminasingel (tussen Molenpoort en Beekstraat)

 • 63.

  Wilhelminastraat

 • 64.

  Willem I straat

 • 65.

  Windesheimstraat

 • 66.

  Wittevrouwenstraat

Artikel 7.  

Voor het onder artikel 3 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur.

Artikel 8.  

Voor het onder artikel 5 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden 24 uren per dag, van maandag tot en met zondag.

Artikel 9.  

Voor de onder artikel 6 bedoelde vergunningparkeren zijn de tijden:

 • a.

  Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur en op donderdag tot en met 20:00 uur;

 • b.

  Voor straten in de omgeving van het ziekenhuis op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 20:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur;

 • c.

  Wilhelminasingel (tussen de Beekstraat en Molenpoort) van maandag tot en met zaterdag van 18:00 uur tot en met 09:00 uur.

Artikel 10.  

De volgende regels vast te stellen voor het voldoen van parkeerbelastingen:

 • a.

  De parkeerbelasting dient te worden voldaan door het in werking stellen van een parkeermeter of parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften;

 • b.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeermeter of parkeerautomaat kennisgegeven;

 • c.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat die een parkeerkaartje verstrekt dient de na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling door de zijde met de tijdsaanduiding duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen;

 • d.

  Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • dag, maand en jaar van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

  • het betaalde bedrag;

  • het nummer van de parkeerautomaat;

  • het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

 • e.

  Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats;

 • f.

  Indien de parkeerplaats is aangewezen als vergunningzone dient, na de betaling van de parkeervergunning of bij het parkeren via de digitale visiteregeling, met het juiste voertuig te worden geparkeerd in verband met het scannen van het kenteken van het voertuig bij handhaving.

Artikel 11. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023", vastgesteld bij collegebesluit d.d. 14 februari 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van dit aanwijzingsbesluit is 20 juni 2023.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit ligt na de in het tweede lid genoemde datum, het ingetrokken aanwijzingsbesluit gelden.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2023".

Weert, 20 juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

A.M.A. Vrijenhoek

gemeentesecretaris

mr. R.J.H. Vlecken

burgemeester