Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Grondprijzenbrief Gennep 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzenbrief Gennep 2023
CiteertitelGrondprijzenbrief 2023 Gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2023nieuwe regeling

06-06-2023

gmb-2023-270517

652536

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzenbrief Gennep 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

- Gelezen het voorstel van 31 mei 2023

- Overwegende dat het een bevoegdheid van B & W is om de grondprijzen vast te stellen;

- Gelet op art. 160, lid 1, onder d, Gemeentewet;

 

besluit:

 

Vast te stellen de Grondprijzenbrief 2023

 

Enig artikel - inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 juni 2023.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De waarnemend secretaris, Ad de Kroon

De burgemeester, Hans Teunissen

Bijlage Grondprijzenbrief 2023 Gemeente Gennep