Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Nota Grondbeleid 2023 Gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Grondbeleid 2023 Gemeente Gennep
CiteertitelNota Grondbeleid 2023 Gemeente Gennep
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNota Grondbeleid 2023 Gemeente Gennep

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2023nieuwe regeling

06-02-2023

gmb-2023-270469

594550

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Grondbeleid 2023 Gemeente Gennep

De gemeenteraad van Gennep,

 

• gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 20 december 2022;

• gehoord de voorbereidende raadsvergadering d.d. 23 januari 2023;

• gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

• gelet op artikel 22, lid 2, van de Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep (= Financiële Verordening);

 

besluit:

 

 

vast te stellen de Nota Grondbeleid Gennep 2023, inclusief overgangsrecht.

 

 

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 februari 2023.

De raad voornoemd,

De griffier, Jos van der Knaap

De voorzitter, Hans Teunissen

Bijlage Nota Grondbeleid 2023 Gemeente Gennep