Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Verzamelbesluit F1 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerzamelbesluit F1 2023
CiteertitelVerzamelbesluit F1 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Verzamelbesluit F1 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-266479

2023/584295

Tekst van de regeling

Intitulé

Verzamelbesluit F1 2023

 

 • 1.

  het college stelt het APV-wijzigingsvoorstel aan de raad vast.

 • 2.

  het college en de burgemeester, ieder voorzover het hun eigen bevoegdheid betreft, besluiten voorts:

  • -

   het aanwijsbesluit ‘Flyerverbod tijdens Formule 1’ vast te stellen op grond van artikel 2:6, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening;

  • -

   het aanwijsbesluit ‘Droneverbod tijdens Formule 1’ vast te stellen op grond van artikel 2:1a van de Algemene plaatselijke verordening;

  • -

   het aanwijsbesluit ‘Sampleverbod tijdens Formule 1’ vast te stellen op grond van artikel 4:9b van de Algemene plaatselijke verordening;

  • -

   de ‘Nadere regel terrassen Dutch Grand Prix 2023’ vast te stellen op grond van artikel; 2:10 van de APV

  • -

   Toe te staan dat verkoopwagens in de periode van 18 augustus t/m 28 augustus 2023 buiten de verkooptijden blijven staan op de standplaatslocaties. Het verplaatsen van de verkoopwagens dient alleen plaats te vinden buiten de piekmomenten.

de secretaris,

de burgemeester,