Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijsbesluit droneverbod tijdens Formule 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit droneverbod tijdens Formule 1
CiteertitelAanwijsbesluit droneverbod tijdens Formule 1
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 29 augustus 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-265779

2023/584295

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit droneverbod tijdens Formule 1

De burgemeester van Zandvoort,

 

Gelet op artikel 2:1a van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort,

 

Overwegende,

 • -

  dat van 24 tot en met 27 augustus 2023 de Dutch Grand Prix plaatsvindt op het circuit in Zandvoort;

 • -

  dat vele bezoekers van dit evenement worden verwacht;

 • -

  dat ten behoeve van dit evenement verschillende luchtvaartuigen zullen vliegen in het luchtruim boven Zandvoort;

 • -

  dat voor het opstijgen en landen van helikopters ten behoeve van dit evenement meerdere ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen worden afgegeven;

 • -

  dat ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de Formule 1 races in Zandvoort tijdelijke gebieden met beperkingen worden aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het luchtruim boven Zandvoort;

 • -

  dat door deze tijdelijke aanwijzing van het luchtruim boven Zandvoort dit luchtruim is verboden voor burgerluchtverkeer waaronder op afstand bestuurde luchtvaartuigen, modelluchtvaartuigen, behoudens de in deze aanwijzing genoemde uitzonderingen;

 • -

  dat het ter bescherming van de veiligheid tijdens de Grand Prix op het circuit in Zandvoort verboden is om met drones te vliegen in het luchtruim boven Zandvoort;

 • -

  dat de aanwezigheid van drones binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort vlak voor en tijdens de Grand Prix Formule 1 een gevaar vormt voor de veiligheid van het luchtverkeer, de bewoners van Zandvoort en de bezoekers van de Grand Prix op het circuit van Zandvoort;

 • -

  dat de aanwezigheid van drones een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid in Zandvoort tijdens de Grand Prix Formule 1;

Besluit,

 

 • 1.

  Alle openbare plaatsen, openbare wateren, alsmede in voer- en vaartuigen op openbare plaatsen en in openbaar water en in voor publiek openstaande gebouwen binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort aan te wijzen waar het is verboden onbemande luchtvaartuigen voorhanden te hebben als bedoeld in artikel 2:1a, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening.

 • 2.

  Dat de werking van dit aanwijsbesluit wordt beperkt tot de periode van 21 augustus 2023 tot en met 28 augustus 2023.

 • 3.

  Dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

De Burgemeester van Zandvoort,

D. Moolenburgh

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

 

Bent u het niet eens met het besluit, dan stuurt u binnen zes weken na datum van dit besluit uw bezwaar naar: Burgemeester van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

In je bezwaar vermeldt u de datum, naam en adres, waar u bezwaar tegen maakt en de reden voor uw bezwaar. Als iemand anders voor u bezwaar maakt, dan meldt u ook de gegevens van deze persoon.

 

Bent u inwoner van de gemeente Zandvoort, dan kunt u uw bezwaar ook digitaal sturen. Dit kan met uw elektronische handtekening (DigiD) via het Digitaal loket Zandvoort: https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit/