Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West-Brabants Archief

Aanwijzingsbesluit archivaris West-Brabants Archief 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest-Brabants Archief
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit archivaris West-Brabants Archief 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit Archivaris West-Brabants Archief 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 40 van de Archiefwet 1995
  2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
  3. Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe archivaris

07-12-2022

bgr-2023-590

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archivaris West-Brabants Archief 2023

Het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40 van de Archiefwet 1995,

gelet op artikel 32 lid 3 van de Archiefwet 1995 en artikel 25 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief;

 

Besluit:

 

I. als archivaris van het West-Brabants Archief, alsmede van elk der aangesloten negen gemeenten aan te wijzen: de heer C. Houbraken.

II. dat de huidige archivaris, H. Janssen, wordt ontheven uit zijn rol als archivaris van het West-Brabants Archief.

III. dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt met ingang van 1 januari 2023 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Archivaris West-Brabants Archief 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur West-Brabants Archief,

Bergen op Zoom, 7 december 2022

Voorzitter,

Dhr. A.J. Moerkerke

Secretaris,

Dhr. M.H.M. Korving