Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Beeldkwaliteitplan IVS Zandrijk kanaalzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitplan IVS Zandrijk kanaalzone
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBKP Zandrijk IVS Kanaalzone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12a van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2001Beeldkwaliteitplan IVS Zandrijk kanaalzone

01-03-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitplan IVS Zandrijk kanaalzone

De raad van de gemeente Eindhoven;

gelet op de Woningwet artikel 12a,

heeft in maart 2001 besloten het volgende beeldkwaliteitplan vast te stellen:

 

 

 

BeeldkwaliteitplanIVS Zandrijk kanaalzone.

Het beeldkwaliteitplan IVS Zandrijk kanaalzone is te vinden via 'Wetstechnische informatie' door te klikken op de externe bijlage.