Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Bouwregels voor de hoven 1,2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b en samen bouwen in de hoven 8a, 8b in Waterrijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwregels voor de hoven 1,2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b en samen bouwen in de hoven 8a, 8b in Waterrijk
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBouwregels woonhoven 1, 2a, 2b, 2c, 5b, 11a, 11b Bouwregels woonhof 8a, 8b Kaart woonhof 1 Kaart Woonhof 2A Hof 2B-2C Kaart woonhof 5B kaart woonhof 8A-8B Kaart woonhof 11A-11B

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12a van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2014Bouwregels voor de hoven 1,2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b en samen bouwen in de hoven 8a, 8b in Waterrijk

11-03-2014

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwregels voor de hoven 1,2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b en samen bouwen in de hoven 8a, 8b in Waterrijk

De raad van de gemeente Eindhoven;

gelet op de Woningwet artikel 12a,

heeft op 11 maart 2014 besloten de volgende bouwregels vast te stellen vast te stellen:

Bouwregels voor de hoven 1,2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b en samen bouwen in de hoven 8a, 8b in Waterrijk.

 

 

 

 

De bouwregels zijn te vinden via 'Wetstechnische informatie' door te klikken op de externe bijlage.