Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 van 11 mei 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2023nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-254268

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2023 (Apv);

 

overwegende dat:

 

op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen gestald staan;

 

daardoor overlast en hinder ontstaat voor de doorgang;

 

er een fietsenstalling is aan de overzijde van de straat, waar voldoende stallingsplek is;

 

nadere regels wenselijk zijn in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast;

B E S L U I T :

 

  • 1.

    dat het verboden is op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te plaatsen of laten staan.

  • 2.

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2021 van 11 mei 2021 in te trekken;

  • 3.

    dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2023.

Borculo, 2 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.