Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 van 11 mei 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2023nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-254263

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2023 (Apv);

 

overwegende dat:

 

het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, het voorkomen van parkeerexcessen en de verkeersveiligheid schadelijk is wanneer voertuigen met een hoogte van meer dan 2,4 meter en/of een lengte van meer dan 6 meter op wegen of gedeelten van wegen of openbare plaatsen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Berkelland, de 30 km zone nabij Rekken (plaatselijk bekend Van Ouwenaller Vereniging Rekken) en op de Industrieweg nabij Beltrum worden geparkeerd;

 

er regelmatig klachten van burgers worden ingediend bij ons of de politie over het parkeren van eerdergenoemde voertuigen;

 

het aanbeveling verdient het parkeren van eerdergenoemde voertuigen binnen de bebouwde kommen en soortgelijke gebieden te verbieden;

 

er enkele straten zijn die wel geschikt zijn voor het parkeren van grote voertuigen;

B E S L U I T:

 

dat het verboden is voertuigen met een hoogte van meer dan 2,4 meter en/of een lengte van meer dan 6 meter te parkeren op wegen of gedeelten van wegen binnen de bebouwde kom. Het betreft alle bebouwde komen van onze gemeente, de 30 km zone nabij Rekken (plaatselijk bekend Van Ouwenaller Vereniging Rekken) en op de Industrieweg nabij Beltrum worden geparkeerd;

 • 1)

  te bepalen dat het verbod in het eerste lid niet geldt voor:

  • a.

   de volgende wegen:

   Borculo: de Oude Needseweg, vanaf huisnummer 25 in oostelijke richting.

   Eibergen:  Soetersveldweg (oostzijde) en Steinkampsweg (zuidzijde)

   Neede: Koopmansweg en Energieweg

   Ruurlo: Nijverheidsstraat vanaf de Krashof tot huisnummer 7, Spoorstraat vanaf de Ventersteeg tot aan de Bleumkeskamp, Spoorstraat vanaf de Golsweg tot huisnummer 72.

  • b.

   voertuigen die worden gebruikt bij de uitvoering van openbare werken. En bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden, als ze in de onmiddellijke nabijheid van het werk worden geparkeerd;

  • c.

   grote voertuigen waarvoor standplaatsvergunning is verleend;

  • d.

   grote voertuigen van kermis- en circusexploitanten op de door de gemeente aangegeven plaatsen en tijden;

 • 2)

  het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 van 11 mei 2021 in te trekken;

 • 3)

  dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2023.

Borculo, 2 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.