Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING LEGES 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING LEGES 2023
Citeertitel1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening leges 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023wijziging tarieventabel leges 2023

25-05-2023

gmb-2023-250028

Tekst van de regeling

Intitulé

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING LEGES 2023

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de

 

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING LEGES 2023

 

 

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de Leges verordening Schouwen-Duiveland 2023, wordt als volgt gewijzigd:

1.11.4

Tot het verlenen van een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 262,20

 

Wordt gewijzigd naar:

1.11.4

verlenen van een vergunning tot verhuur van een vergunningplichtige woonruimte als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 262,20

 

 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 februari 2023.

 

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de Legesverordening Schouwen-Duiveland 2023”.

 

E. Goossens

J. Chr. van der Hoek

griffier

voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 25 mei 2023,