Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verkeersregelaars
CiteertitelAanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 56, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023Nieuwe regeling

25-05-2023

gmb-2023-240449

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars

De burgemeester van de gemeente Dronten,

 

Overwegende:

 

  • dat in het kader van de uitoefening van de functie van de in dit besluit genoemde medewerker van de gemeente Dronten het noodzakelijk wordt geacht de medewerker aan te wijzen als verkeersregelaar voor zover deze in de uitoefening van diens functie waar nodig verkeersregelende taken dient te verrichten;

 

  • dat de in dit besluit genoemde medewerker van de gemeente Dronten voldoet aan de benodigde opleidingseisen voor beroepsverkeersregelaar;

 

  • dat het aanstellen van verkeersregelaars geschiedt voor een periode van vijf jaar of eerder in geval van uitdiensttreding.

 

Gelet op:

 

Het bepaalde in de artikelen 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artikel 82 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en artikelen 2 lid b, 6 en 7 van de Regeling verkeersregelaars 2017.

 

Besluit:

De volgende personen voor de periode van vijf jaar aan te wijzen als verkeersregelaar van de gemeente Dronten:

 

Voor- 

Voornamen 

Voor- 

Naam 

Geboortedatum 

letters 

 

voegsel 

 

 

A.H. 

Abraham Hubrecht 

  

Hanse 

04-04-86 

J.C. 

Jelle Cornelis 

de 

Boer 

10-01-75 

K.O. 

Karel Otto 

van der  

Jagt 

23-10-62 

K.G. 

Klaas 

  

Kaste 

10-02-59 

J. 

Johannes 

  

Rooks 

23-04-64 

A.A. 

Albertus Alex 

van 

Dijk 

23-07-57 

D. 

Dirk 

van de 

Graaf 

03-12-70 

J. 

Jan 

  

Ballast 

12-01-62 

F. 

Ferdinand 

  

Musch 

23-05-68 

P.J. 

Peter Jeroen 

  

Vos 

01-02-69 

M.A. 

Martin 

  

Vos 

25-12-57 

H. 

Hendrik  

  

Weessies 

01-02-62 

M.C. 

Maarten Cornelis 

  

Top 

20-04-81 

J. 

Jacco 

  

Doornwaard 

27-12-79 

D.M. 

Daniël Maria 

  

Groos 

29-09-75 

R.E.  

Rens Ewout 

  

Ilbrink 

21-03-96 

S.C. 

Sander Christiaan 

van 

Loon 

18-12-83 

R.E.J. 

Roland Edwin Johannes 

van 

Willegen 

11-04-72 

P.  

Pepijn 

  

IJzerman 

17-09-97 

A.S. 

Arjan Sander 

  

Boonstra 

20-03-86 

H.N. 

Hendrik Nathanaël 

  

Penninkhof 

04-12-93 

K. 

Kees 

  

Bruijnes 

06-10-80 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Dronten, 25 mei 2023

De burgemeester

drs. J.P. Gebben