Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
CiteertitelTweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBIJLAGE BIJ DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BSOB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke Regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

23-12-2021

bgr-2023-534

Tekst van de regeling

Intitulé

Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

 

 

 

 

Overwegende dat

 

  • De gemeente Sint Anthonis per 1 januari 2022 uittreedt uit de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

  • De gemeenten Landerd en Uden per 1 januari 2022 door herindeling overgaan in gemeente Maashorst;

  • De huidige regeling actualisering behoeft naar aanleiding van de uittreding en herindeling van de genoemde gemeenten per 1 januari 2022;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Wet waardering onroerende zaken en het Reglement voor het waterschap Aa en Maas 2008.

Besluit

 

Vast te stellen:

 

De 2e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

 

die luidt als volgt.

 

Artikel I. Wijzigingen

 

Artikel 1, onderdeel g komt als volgt te luiden:

 

colleges: het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst, Oss en Someren;

 

Artikel 1, onderdeel i komt als volgt te luiden:

 

deelnemende gemeenten: de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst, Oss en Someren;

 

Artikel II. Inwerkingtreding

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, of zoveel later als tenminste drievierde van de tien thans deelnemende partijen tot wijziging hebben besloten.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB van 23 december 2021.

De voorzitter, De secretaris,

H.A.M. van Moorsel G.J.M. van de Zanden