Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Aanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (openingstijden en locatie bewaarplaats)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (openingstijden en locatie bewaarplaats)
CiteertitelAanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (openingstijden en locatie bewaarplaats)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Wegsleepverordening gemeente Cranendonck 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-223930

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (openingstijden en locatie bewaarplaats)

Burgemeester en wethouders van Cranendonck,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 170 en volgende van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 3, tweede lid, van de Wegsleepverordening gemeente Cranendonck 2012;

 

Overwegende,

 

Dat het noodzakelijk is de openingstijden en de locatie van waar de weggesleepte voertuigen in bewaring worden gehouden, vast te stellen;

 

Dat het met het oog op de belangen van degene wiens voertuig is weggesleept en in bewaring is gesteld, wenselijk is de locatie en de openingstijden zo duidelijk mogelijk vast te stellen;

 

Dat zij met het bedrijf dat het wegslepen en de inbewaringstelling zal verzorgen daarover overeenstemming hebben bereikt;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Als bewaarplaats voor weggesleepte voertuigen aan te wijzen het terrein van de bergingsbedrijven van Eijck Mobility BV en van Eijck Truckberging BV;

 • 2.

  Bewaringslocatie voor voertuigen, die in opdracht van de gemeente weggesleept zijn, bevinden zich op een van de volgende locaties:

  • A.

   Een locatie van de bergingsspecialist: voorkeurslocatie betreft Van Eijck Someren, Half Elfje 17, 5711 ES Someren. Indien dit niet mogelijk is, dan zal het voertuig worden bewaard bij Van Eijck Eindhoven, Langedijk 5, 5652 AX Eindhoven.

  • B.

   Optioneel: een locatie in beheer van de gemeente, bijvoorbeeld de gemeentewerf.*

 • 3.

  De openingstijden van de bewaarplaats voor weggesleepte voertuigen als bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Wegsleepverordening gemeente Cranendonck 2012 zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

Een voertuig wordt slechts overgedragen naar de gemeentewerf, indien opslag bij het bergingsbedrijf niet mogelijk is.

Ondertekening

Budel 9 mei 2023,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

E. Jacobs

De burgemeester,

F.A.P. van Kessel