Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Aanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (tarieven)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (tarieven)
CiteertitelAanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (tarieven)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Wegsleepverordening gemeente Cranendonck 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-223909

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit behorend bij Wegsleepverordening Gemeente Cranendonck 2012 (tarieven)

Burgemeester en wethouders van Cranendonck,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 170 en volgende van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 3, tweede lid, van de Wegsleepverordening gemeente Cranendonck 2012;

 

Overwegende,

 

Dat het noodzakelijk is de tarieven voor de voorrijkosten, de kosten voor het wegslepen en de kosten voor het in bewaring nemen van een voertuig vast te stellen;

 

Dat het met het oog op de belangen van degene wiens voertuig is weggesleept en in bewaring gesteld wenselijk is de tarieven zo breed mogelijk vast te stellen;

 

Dat zij met het bedrijf dat het wegslepen en de inbewaringstelling zal verzorgen daarover overeenstemming hebben bereikt;

 

Besluiten :

 

 • 1.

  De tarieven ter uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Cranendonck 2012 vast te stellen. Dit betreft een marktconforme tariefwijziging.

  Rekentarief basisjaar 2022: indexcijfer 124,70 van basistarief €175,00 (basisjaar 2015) = €218,23.

  Tarieftijden (de meldtijd is bepalend voor de tarieftijd) zijn;

  • -

   Tarieftijd 1: ma-vr 08:00-18:00

  • -

   Tarieftijd 2: ma-vr 18:00-08:00, weekenden en feestdagen

    

   Voertuigen tot 3500kg eigen gewicht

   Omschrijving

   %

   Basis voor %

   Eenheidsprijs

   Wegsleepverordening TT1

   100%

   van rekentarief

   €218,23

   Wegsleepverordening Toeslag TT2

   25%

   van rekentarief

   €54,56

   Voorrijkosten

   60%

   van rekentarief

   €130,94

   Bewaring + adm. fee tot 23:59 uur dag afsleep

   15%

   van rekentarief

   €32,73

   Bewaarkosten elk volgend etmaal

   8%

   van rekentarief

   €17,46

   Afgiftevergoeding vanaf bewaarplaats in TT2 (toeslag)

   40%

   van rekentarief

   €87,29

    

   Voertuigen vanaf 3500kg eigen gewicht

   Omschrijving

   %

   Basis voor %

   Eenheidsprijs

   Wegsleepverordening per uur, minimum 2 uur in TT1*

   200%

   van rekentarief

   €436,45

   Wegsleepverordening Toeslag per uur TT2*

   50%

   van rekentarief

   €109,11

   Bewaring + adm. fee tot 23:59 uur dag afsleep

   30%

   van rekentarief

   €65,47

   Bewaarkosten elk volgend etmaal

   16%

   van rekentarief

   €34,92

   Afgiftevergoeding vanaf bewaarplaats in TT2 (toeslag)

   40%

   van rekentarief

   €87,29

    

   Afhandeling

   Expertisevergoeding afvoer voertuig

   10%

   van dagwaarde

   Afvoervergoeding demontage

   5%

   van dagwaarde

   Bijzondere milieukosten

   100%

   Doorbelasting

   Restopbrengst voertuig (btw onbelast) creditering

   100%

   Doorbelasting

 • Eventuele jaarlijkse verhogingen zijn niet opgenomen in dit aanwijzingsbesluit. De actuele tarieven worden gepubliceerd op de website van de gemeente Cranendonck.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

Ondertekening

Budel 9 mei 2023,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

E. Jacobs

De burgemeester,

F.A.P. van Kessel