Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde
CiteertitelAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-202301-05-2022nieuwe regeling

26-04-2023

gmb-2023-220928

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerwolde,

 

ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid.

 

Overwegende dat de Wet open overheid verplicht tot het aanwijzen van een of meerdere contactpersonen;

 

Besluiten vast te stellen: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1.

  De medewerkers van het Klant Contact Centrum worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als contactpersonen zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

 • 2.

  De griffier wordt aangewezen door de raad als contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

Artikel 2 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 mei 2022.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2023, het college van burgemeester en wethouders op 26 april 2023 en de burgemeester op 26 april 2023.

De raad van de gemeente Westerwolde

de griffier,

de voorzitter,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Burgemeester van de gemeente Westerwolde,

Burgemeester,