Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Gebiedsaanwijzing 5.1.5 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing 5.1.5 APV
CiteertitelGebiedsaanwijzing 5.1.5 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagegebiedsaanwijzing parkeerexcessen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Tiel 2005, art. 1.1
  2. Algemene plaatselijke verordening Tiel 2005, art. 5.1.5
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2005nieuwe regeling

07-04-2005

Zakengids, 28-04-2005

Gemeenteblad 2005, nr. 8.04, college van burgemeester en wethouders 12-04-2005, nr. A4

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing 5.1.5 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, d.d. 7 april 2005,

Overwegende

dat het college van burgermeester en wethouders bevoegd is gebieden aan te wijzen alwaar het gestelde in artikel 5.1.5, eerste lid onder b van toepassing zal zijn;

dat het om reden van uiterlijk aanzien en de beperkt beschikbare parkeerruimte wenselijk is parkeerexcessen als gevolg van het plaatsen van caravans, woonwagens, kampeerwagens, campers, aanhangwagens, keetwagens of andere dergelijke voertuigen, te normeren.

 

Gelet op

Artikel 1.1 onder c van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2005;

Artikel 5.1.5 van de algemene plaatselijke Verordening Tiel 2005;

Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit

Als gebieden bedoeld in artikel 5.1.5, eerste lid onder b aan te wijzen:

-de groen gearceerde gebieden op de hieronder weergegeven kaart.

 

gebiedsaanwijzing parkeerexcessen

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en 'Tiel Actueel',

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,