Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Oudewater voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Oudewater voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken
CiteertitelGeen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 7 van de Archiefwet 1995
  3. artikel 6 van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-202301-01-2019Nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-189427

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Oudewater voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden

gelet op:

 

-Artikel 30 lid 1 van de Archiefwet 1995

 

-Artikel 7 van de Archiefwet 1995

 

-Artikel 6 van het Archiefbesluit

 

-Het handboek Vervanging archiefbescheiden van archiefbescheiden voor gemandateerde taken

van gemeente Oudewater door Omgevingsdienst regio Utrecht

 

Besluiten:

 

Het volgende vast te stellen:

 

 

Artikel 1  

  • 1.

    Om analoge archiefbescheiden, ontstaan vanuit aan de Omgevingsdienst regio Utrecht door de gemeente Woerden gemandateerde taken, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, te vervangen door digitale reproducties.

  • 2.

    Vervanging geschiedt conform de handelswijze beschreven in het handboek vervanging van archiefbescheiden voor gemandateerde taken van gemeente Woerden door Omgevingsdienst regio Utrecht d.d. 30 november 2022 versie V1.3

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019

 

Oudewater, 28 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders

Van Oudewater,

De secretaris De burgemeester

Mr. J.J. Michel drs. D.C. de Vries