Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-202302-01-2017Geconsolideerde regeling

19-12-2016

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 8 november 2016;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen: het delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017.

Artikel 1 Gedelegeerde bevoegdheden

De raad delegeert aan het college zijn volgende bevoegdheden: het aanwijzen van “huis der gemeente” als bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk wetboek en artikel 1, onder 7 van het Reglement Burgerlijke Stand ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en dergelijke op locatie.

Artikel 2 Informatieplicht

Het college doet een opgaaf van besluiten als bedoeld in artikel 1 indien de raad of een raadcommissie de wens daartoe te kennen geeft.

Artikel 3 Slotbepalingen

1. Dit delegatiebesluit kan worden aangehaald als; Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017.

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2016.

De voorzitter, F.A. de Lange

De griffier, mr. ir. M.C. Luiting