Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

BEVOEGDHEDENBESLUIT ELBURG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEVOEGDHEDENBESLUIT ELBURG
CiteertitelMandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel X van de Wet dualisering gemeentebestuur
 3. artikel 5 van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2023Mandaatbesluit

04-04-2023

gmb-2023-159255

Tekst van de regeling

Intitulé

BEVOEGDHEDENBESLUIT ELBURG

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Elburg, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 • 1.

  gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht betreffende mandaat, en

 • 2.

  hoofdstuk X van de Gemeentewet betreffende de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, en

 • 3.

  de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep.

   

BESLUITEN: vast te stellen het Mandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep Elburg

Artikel Mandatering

Ter uitvoering van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep worden de navolgende medewerkers daartoe gemandateerd:

 • de adviseurs sociaal domein

 • de consulenten sociaal domein

 

Aldus vastgesteld het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

Elburg, 4 april 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

de burgemeester: ir. J.N. Rozendaal de secretaris: mr. A.H. van der Maat-Bosma