Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2023nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-146699

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 

 • -

  het college naast de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de

 • -

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) verplicht is om toezicht te houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo door de dienstverleners/partners;

 • -

  de Wmo 2015 in artikel 6.1 het college voorschrijft personen aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet;

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond namens de gemeente toezicht houdt op de kwaliteit van de Wmo-dienstverleners/partners.

 

B E S L U I T :

 

tot toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te wijzen alle bezoldigde of onbezoldigde personen met de functie toezichthouder Wmo.

 

Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.

Capelle aan den IJssel, 21 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist

de burgemeester,

mr. P. Oskam