Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Algemeen vervangingsbesluit GGD Hollands Noorden 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemeen vervangingsbesluit GGD Hollands Noorden 2022
CiteertitelAlgemeen vervangingsbesluit GGD Hollands Noorden 2022
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerp
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
 4. artikel 26a van de Archiefregeling
 5. artikel 26b van de Archiefregeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2023nieuwe regeling

07-12-2022

bgr-2023-379

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen vervangingsbesluit GGD Hollands Noorden 2022

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden;

 

Gelezen het voorstel d.d. 11-10-2022, het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden GGD Hollands Noorden 2022 en het positieve advies van de archivaris d.d. 20-09-2022

 

Gelet op

 • Artikel 7 van de Archiefwet 1995;

 • Artikel 2 lid 1 en artikel 6 van het Archiefbesluit 1995;

 • Artikel 26a en 26b van de Archiefregeling 2009;

Besluit

Artikel 1
 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van alle (uitzonderingen daargelaten) analoge archiefbescheiden die op grond van de geactualiseerde gemeentelijke selectielijst en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen en zijn opgenomen in een Record Management Applicatie (RMA) over de periode vanaf 01-01-2020, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd;

 • 2.

  Reproductie geschiedt vanaf 01-01-2020 op de wijze zoals omschreven in het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden GGD Hollands Noorden 2022 met de daarbij behorende kwaliteitscontroles.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als “Algemeen vervangingsbesluit GGD Hollands Noorden 2022”.

Alkmaar, 7 december 2022,

dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden,

P.J.R. Kos,

voorzitter,

E.J. Paulina,

secretaris.