Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel winkeltijden gemeente Lisse 2023
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 31 december 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2023nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-128481

Z-23-294575

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse 2023

Algemeen

Het afgelopen jaar is gebruik gemaakt van ruimere winkeltijden. In essentie werd, indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, niet opgetreden tegen overtreding van de regels omtrent winkeltijden.

 

Er wordt onderzocht of een verruiming van de openingstijden van winkels (waaronder supermarkten) wenselijk is. Deze beleidsregel voorziet daarom in een regeling met betrekking tot winkeltijden tot het in deze beleidsregel genoemde moment.

Artikel 1  

Het voorgaande algemeen deel maakt integraal onderdeel uit van deze beleidsregel.

Artikel 2  

De Verordening winkeltijden Lisse 2014, zal niet worden gehandhaafd voor zover:

 

 • -

  tussen 8.00 uur en 18.00 uur in strijd met het verbod vervat in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet wordt gehandeld; en

 • -

  voor het overige niet gehandeld wordt in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3  

Om misverstanden te voorkomen wordt – al dan niet aanvullend - vermeld dat de Verordening winkeltijden Lisse 2014, niet zal worden gehandhaafd voor zover:

 

 • -

  tussen 8.00 uur en 18.00 uur op de niet expliciet in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet genoemde

 • -

  eerste Paasdag, Koningsdag en eerste Pinksterdag in strijd met het verbod vervat in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet wordt gehandeld; en

 • -

  voor het overige niet gehandeld wordt in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4  

Deze beleidsregel geldt vanaf de dag na bekendmaking tot en met de dag na intrekking of tot 31 december 2024.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders 21 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Lisse

A.W.M. Spruit

Burgemeester

E. Prins

Secretaris