Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023nieuwe regeling

14-03-2023

gmb-2023-125059

1166565

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede en de burgemeester van Heemstede, elk voor zover hun bevoegdheid strekt;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 14 maart 2023;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede;

 

besluiten vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023

Artikel 1 Straatartiest en dergelijke

Als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, waarop het verboden is ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, aan te wijzen de volgende wegen:

 • -

  voor en om Raadhuisplein 1 (gemeentehuis);

 • -

  de Raadhuisstraat;

 • -

  de Binnenweg;

 • -

  de Jan van Goyenstraat;

 • -

  de Zandvoortselaan inclusief voor en om het station Heemstede-Aerdenhout;

 • -

  het Wilhelminaplein;

 • -

  de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef;

 • -

  de Glipperdreef 105-131;

 • -

  de Blekersvaartweg, ten noorden van de Binnendoor tot aan het kruispunt met de Koediefslaan;

 • -

  de Binnendoor.

Artikel 2 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Als periode, als bedoeld in artikel 2:18, eerste lid, aanhef, en onder a, waarin het verboden is te roken in bossen dan wel natuurterreinen, of binnen een afstand van dertig meter daarvan, aan te wijzen het tijdvak van 1 maart tot 1 november gedurende een melding fase twee (code oranje of rood natuurbrandrisico) aangaande natuurbrandgevaar afgegeven door de Veiligheidsregio Kennemerland, dan wel gedurende een langere achtereenvolgende periode als meldingen fase één en twee zich herhaaldelijk opvolgen.

Artikel 3 Aanplakborden

 • 1.

  Als aanplakborden, als bedoeld in artikel 2:42, vijfde lid, aan te wijzen:

  • -

   het bord bij het voormalig tramhuisje op de hoek Prinsenlaan/Glipperweg;

  • -

   het bord tegen de achterzijde van de aanwezige fietsenstallingen aan de oostzijde van het station aan de Leidsevaartweg.

 • 2.

  Als aanplakborden ten behoeve van verkiezingscampagnes, als bedoeld in artikel 2:42, vijfde lid, aan te wijzen de borden die daartoe speciaal van gemeentewege voorafgaand aan de verkiezingen worden geplaatst.

Artikel 4 Alcoholhoudende drank

Als gebieden, als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, aan te wijzen de locaties zoals aangegeven in de bijlage (bijlage bij artikel 4).

Artikel 5 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

Als plaats, als bedoeld in artikel 2:52, waar het verboden is om zich met een fiets of bromfiets te bevinden, aan te wijzen de Valkenburgerlaan vanaf de Camplaan tot aan het Valkenburgerplein op alle woensdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 6 Honden

 • 1.

  Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, waar het verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen, aan te wijzen (verboden gebieden):

  • a.

   het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten zuiden van de Sparrenlaan, restaurant Groenendaal en de Bosbeeklaan is gelegen, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad vanaf de ingang bij Meer en Berg tot aan de Bosbeeklaan;

  • b.

   het weiland, gelegen ten zuiden van de Van Merlenvaart, ten westen van de Vrijheidsdreef en ten noorden en noordwesten van de Lelievijver, met uitzondering van het als zodanig gemarkeerde voetpad dat loopt over dit weiland langs de van Merlenvaart, waarvan de ingang gelegen is aan de Vrijheidsdreef, uitkomende op de Torenlaan;

  • c.

   het park bij “Het Oude Slot”, gelegen tussen de Ringvaartlaan, de Ringvaart, de Cruquiusweg en de Ir. Lelylaan. Honden mogen zich wel aangelijnd begeven vanaf de Ringvaartlaan en de parkeerplaats van “Het Oude Slot” over het als zodanig gemarkeerde voetpad naar “Het Nederhuys”, “De Theeschenkerij” en “De Trouwkapel”;

  • d.

   de strook groen gelegen tussen de sloot langs “Het Oude Slot” en de woningen “Slottuin”, en de weilanden langs de Ringvaart;

  • e.

   het plantsoen aan de Laan van Insulinde hoek Timorstraat;

  • f.

   het Jan Stuytpad;

  • g.

   het gedeelte van het recreatiepad Heemstederveld, beginnende bij “Het Oude Slot” langs de Ringvaart richting het noorden langs het Spaarne en daarna afbuigend richting Hageveld tot aan het Jan Stuytpad;

  • h.

   Park Meermond inclusief het toegangspad vanaf de parallelweg van de Cruquiusweg.

 • 2.

  Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, tweede lid, waarop het aanlijngebod, vervat in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b niet van toepassing is, aan te wijzen (losloopgebieden):

  • a.

   het gedeelte van het wandelbos Groenendaal dat ten noorden van de Sparrenlaan en restaurant Groenendaal en binnen de toegangshekken is gelegen;

  • b.

   het Julius Röntgenpad en het Jaagpad.

Artikel 7 Ontsiering en stankoverlast

Als plaats, als bedoeld in 4:13, eerste lid, waar het verboden is in het artikel genoemde stoffen of voorwerpen op te slaan, aan te wijzen het hele grondgebied van de gemeente.

Artikel 8 Te koop aanbieden van voertuigen

Als wegen, als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen, aan te wijzen alle wegen van de gemeente.

Artikel 9 Kampeermiddelen en andere voertuigen

Als wegen, als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid, aanhef, en onder a, waarop het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen alle wegen van de gemeente.

Artikel 10 Grote voertuigen

Als plaatsen, waar het in artikel 5:8, eerste lid, vermelde verbod met betrekking tot het parkeren van grote voertuigen geldt, aan te wijzen alle openbare plaatsen in de gemeente met uitzondering van:

 • a.

  de noordzijde van de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg voor zover gelegen ten oosten van de uitmonding van de Javalaan;

 • b.

  de Industrieweg;

 • c.

  de noordzijde van de Van den Eijndekade, voor zover gelegen tussen de Industrieweg en de Nijverheidsweg.

Artikel 11 Overlast van fietsen of bromfietsen

 • 1.

  Als gebied, waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, aan te wijzen de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond (bijlage bij artikel 11).

 • 2.

  Als plaatsen waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan, als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, aan te wijzen:

  • a.

   de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, zoals aangegeven op de plattegrond, zoals genoemd in het eerste lid;

  • b.

   Zandvoortselaan bij het station Heemstede-Aerdenhout;

  • c.

   voor en om het Raadhuisplein 1 (gemeentehuis);

  • d.

   Raadhuisstraat en Binnenweg en de aangrenzende zijstraten;

  • e.

   Jan van Goyenstraat;

  • f.

   in de directe omgeving van een bushalte;

  • g.

   voor en om Händellaan 2A;

  • h.

   voor en om Blekersvaartweg 57;

  • i.

   rondom de gemeentelijke haven (Havenstraat, parallelweg Heemsteedse Dreef en Van den Eijndekade).

 • 3.

  Als periode dat het verboden is fietsen of bromfietsen langer op de door het college aangewezen plaatsen onafgebroken te laten staan, als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, vast te stellen op 30 achtereenvolgende dagen.

Artikel 12 Natuurgebieden, parken, plantsoenen en dergelijke

Als voor het publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen en grasvelden, als bedoeld in artikel 5:33, derde lid, aan te wijzen:

 • a.

  de Sparrenlaan;

 • b.

  de Burgemeester van Rappardlaan;

 • c.

  de Bosbeeklaan;

 • d.

  de hoofdrijbaan van de Vrijheidsdreef en de daaraan gelegen en als zodanig aangegeven parkeervoorzieningen liggende in wandelbos Groenendaal.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023.

Vastgesteld door het college en de burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid strekt, op 14 maart 2023.

Bijlage bij artikel 4 van het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

Formele speellocaties:

 

 • -

  Amstellaan

 • -

  Anna Blamanlaan

 • -

  Bankastraat

 • -

  Beatrixplantsoen

 • -

  Bosboom Toussaintlaan

 • -

  Burgemeester van Rappardlaan (Kinderboerderij)

 • -

  Coby Riemersmalaan

 • -

  Constantijn Huygenslaan

 • -

  Cruquiusweg / Nijverheidsweg

 • -

  Dr. J.R. Thorbeckelaan

 • -

  Dr. Schaepmanlaan (2x)

 • -

  Eikenlaan (bibliotheek)

 • -

  Fazantenlaan

 • -

  Floradreef

 • -

  Franz Leharlaan (2x)

 • -

  Glipperweg

 • -

  Grevelingen

 • -

  Haringvliet

 • -

  Ir. Lelylaan

 • -

  Jan Miense Molenaerplein

 • -

  Javalaan

 • -

  Julius Röntgenpad

 • -

  Kohnstamlaan

 • -

  Korhoenlaan (3x)

 • -

  Laan van Insulinde

 • -

  Laan van Rozenburg

 • -

  Lieven de Keylaan

 • -

  Linge (2x)

 • -

  Meerweg

 • -

  Meijerslaan

 • -

  Overboslaan

 • -

  Park Meermond

 • -

  Provinciënlaan (2x)

 • -

  Reinier van Holylaan

 • -

  Res Novaplein

 • -

  Rhododendronplein

 • -

  Romeinlaan

 • -

  Rijnlaan

 • -

  Roosje Voslaan

 • -

  Schollevaarlaan

 • -

  Spoorzichtlaan

 • -

  Sportparklaan (3x)

 • -

  Struyckenlaan

 • -

  Van 't Hofflaan

 • -

  Von Brucken Focklaan

 • -

  Vrijheidsdreef

 • -

  Waterpark

 • -

  Zeelandlaan

 • -

  Zernikelaan

Overige locaties:

 • -

  alle schoolpleinen behorende bij scholen in Heemstede;

 • -

  het Groenendaalse Bos;

 • -

  het terrein direct rondom het Oude Slot (park);

 • -

  onder de Schouwbroekerbrug.

Bijlage bij artikel 11 van het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening