Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Aanwijzing alcoholverbodsgebieden voor de periode van 1 april 2023 tot 1 april 2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing alcoholverbodsgebieden voor de periode van 1 april 2023 tot 1 april 2026
CiteertitelAanwijzing alcoholverbodsgebieden voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2026
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAlcoholverbodsgebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:48 van de APV Eindhoven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-202301-04-2026Nieuwe aanwijzing

14-03-2023

gmb-2023-120821

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing alcoholverbodsgebieden voor de periode van 1 april 2023 tot 1 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maken bekend, dat zij in hun vergadering van 14 maart 2023 op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven hebben besloten vanaf 1 april 2023 de volgende alcoholverbodsgebieden aan te wijzen voor een periode van 3 jaren.

In deze gebieden is het verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes of drinkgerei van welke aard dan ook met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

1. Centrum

 

Gebied begrensd door Edenstraat, Mauritsstraat, Vonderweg, Elisabeth-tunnel, Fellenoord, Prof. Dr. Dorgelolaan tot aan Dommeltunneltje, rivier de Dommel tot aan Vestdijk, Vestdijk, Hertogstraat, P.C. Hooftlaan, Jan Smitzlaan, Jacob Catslaan, Ruusbroeclaan en Edenstraat.

 

2. Stratum

 

2.1. Dommelplantsoen, Stadswandel-park en Genneperpark

 

Gebied begrensd door St. Claralaan, Jacob van Maerlantlaan, Van Meursstraat, Dr. Schaepmanlaan, Le Sage ten Broeklaan, Boutenslaan, Jacob Reviuslaan, Felix Timmermanslaan, Anton Coolenlaan en Bayeuxlaan.

 

2.2. Speeltuin (Speelbos) Irisbuurt

 

Tussen Adolf van Cortenbachlaan en Stuiverstraat.

 

3. Gestel

 

3.1. Franz Leharplein

 

3.2. Speeltuin Scheidingstraat en omgeving

 

Gebied begrensd door Burgemeester van Gennippad, Kneppelhoutstraat, Brederolaan, Camphuysenstraat, Boutenslaan (beide zijden), Keizer Karel V singel (beide zijden), Christinastraat, Baarsstraat en Hoogstraat.

 

3.3. Oud-Gestel

 

Karel de Grotelaan (vanaf rotonde Limburglaan tot en met kruising Donizettilaan), Serveijnpark (vanaf Limburglaan tot en met ter hoogte van Cherubinilaan: tot aan Gender), Limburglaan (vanaf rotonde Karel de Grotelaan tot en met Serveijnpark), Donizettilaan, Cherubinilaan, Telemannlaan, Rachmaninowlaan, Lortzingpad, Regerweg, Gounodlaan, Purcellstraat, Von Flotowlaan, Rimsky-Korsakowlaan, Hugo Wolfstraat, Strausslaan, Von Weberstraat, Elgarstraat.

 

4. Woensel Noord

 

4.1. Groenstrook Achtse Barrier

 

Gebied begrensd door Fransebaan, Oude Bosschebaan, Cantalpad en Vauclusepad (groene long Achtse Barrier) en winkelcentra Biarritzplein en Ardèchelaan.

 

4.2. Winkelcentrum Woensel XL

 

Gebied wordt begrensd door Genovevalaan, Winston Churchillaan, Franklin D. Rooseveltlaan, Diekirchlaan en Luxemburglaan.

 

4.3. Henri Dunantpark

 

Gebied wordt begrensd door Rode Kruislaan, Tempellaan en Bisschop Bekkerslaan.

 

4.4. AanschotparkBlixembosch

 

De groenstrook tussen George Orwellaan, Victor Hugolaan, Rabelaislaan, Buddy Bolderlaan, Aanschot, Granaat, Opaal en Tempellaan.

 

4.5. Acht

 

Kiosk, groenstrook Emilie Wertheimlaan en groenstrook Merwede-straat.

 

5. Woensel Zuid

 

5.1. Barrierweg

 

Gebied begrensd door Barrierweg (inclusief nachtopvang Neos), van Vorststraat, Pasqualinistraat, van Thienenlaan, Menno van Coehoornlaan en Vennecoolstraat.

 

5.2. Baekelandplein

 

Edisonstraat tussen Marconilaan en Galvanistraat.

 

5.3. Fellenoord

 

Gebied omgrensd door Fellenoord, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Pastoriestraat, Kronehoefstraat, Boschdijk, Marconilaan en spoorlijn.

 

5.4. van Kesselstraat

 

Het park / de groenstrook tussen de wegen Willem van Kesselstraat, Van der Werffstraat, Pieter Appelmanspad, Sebastiaan van Noyestraat, Rutger van Keulenpad, Jacob Romanstraat.

 

6. Tongelre

 

6.1. Berkelbosch, Dirigentplein

 

Begrensd door Jozef Israelslaan, Klavecimbellaan, Paukenstraat en Koperblazerspad.

 

6.2. Klein Tongelre

 

Klein Tongelre; Klein Tongelreplein, Klein Tongelrepad, Crabethstraat, Paulus Potterstraat, Kempensebaan voornamelijk de lange groenstrook is hiervoor gevoelig, het stuk Insulindelaan (dat het Klein Tongelreplein omringt), het stuk Tongelrestraat (dat het Klein Tongelreplein omringt).

 

 

Eindhoven, 14 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris