Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Tarievenblad 2023 Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenblad 2023 Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
CiteertitelTarievenblad 2023 Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
  2. Extern mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-202328-09-2022nieuwe regeling

01-02-2023

gmb-2023-120408

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenblad 2023 Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

Het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland),

gelet op artikel 9, tweede lid van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, zoals vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;

gelet op het Extern mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, zoals vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van voornoemde gemeenten;

BESLUIT

Op grond van artikel 9, tweede lid van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland de volgende tarieven vast te stellen voor het subsidiejaar 2023:

 

 

Product

Tarief 2023

Eenheid

Ondertoezichtstelling (OTS) < 1 jaar

€ 1.113,24

Per maand

Ondertoezichtstelling (OTS) > 1 jaar

€ 921,30

Per maand

Voogdij

€ 628,16

Per maand

Jeugdreclassering (Jr) regulier (toezicht & begeleiding)

€ 838,06

Per maand

Samenloop

€ 237,64

Per maand

Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

€ 1.790,92

Per maand

Intensieve Trajectbegeleiding Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden (ITB CRIEM)

€ 2.383,30

Per maand

GBM Advies

€ 2.479,73

Per advies

GBM Begeleiding

€ 836,91

Per maand

Landelijk Expertiseteam Jeugdbescherming OTS <1 jaar

€ 3.005,75

Per maand

Landelijk Expertiseteam Jeugdbescherming OTS >1 jaar

€ 2.487,51

Per maand

Landelijk Expertiseteam Jeugdbescherming Voogdij

€ 1.696,03

Per maand

Scholing- en Trainingsprogramma (STP)

€ 2.383,30

Per maand

Instemmingsverklaring

€ 1.653,16

Per stuk

Consultatie

€ 129,62

Per uur

FORZA

€ 3.754

Per stuk (3 maanden)

BASTA

€ 3.754

Per stuk (3 maanden)

Veilige Start

€ 15.083

Per traject (9 maanden)

 

Het Definitieve tarievenblad 2023 Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, vastgesteld op 28 september 2022, wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 28 september 2022.

Zwolle, 1 februari 2023

Het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland,

namens de colleges van burgemeester en wethouders van voornoemde gemeenten,

 

de voorzitter,

M. van Willigen

de regiomanager teven secretaris van het bestuur a.i.,

E. Wichard