Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Aanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 Wet open overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 Wet open overheid
CiteertitelDB 2022.021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpAanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 WOO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-202301-05-2022Nieuwe regeling

20-09-2022

bgr-2023-295

DB 20220920.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 Wet open overheid

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

gelet op:

 

• Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

• Wet open overheid;

 

 

 

 

Besluit:

 

Aan te wijzen als contactpersonen zoals bedoeld in artikel 4.7.Wet open overheid:

• Juridisch adviseur A OD60;

• Juridisch adviseur OD60;

• Senior medewerkers communicatie;

• Directiesecretaris.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 Wet open overheid” en treedt in werking een dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 mei 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 20 september 2022,

de voorzitter, de secretaris