Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit inrichtingsplan warenmarkten Tiel 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit inrichtingsplan warenmarkten Tiel 2023
CiteertitelBesluit inrichtingsplan warenmarkten Tiel 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Instellingsbesluit warenmarkten Tiel 2021, Besluit inrichting warenmarkten Tiel 2021, Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Tiel 2021 en het Besluit branchering zaterdagmarkt Tiel 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2023nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-94054

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit inrichtingsplan warenmarkten Tiel 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

gelet op:

Artikel 3 van de Marktverordening gemeente Tiel 2023

Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende: Besluit inrichtingsplan warenmarkten Tiel 2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 2 van de Marktverordening gemeente Tiel 2023 gegeven definities zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

Hoofdstuk 2 Inrichtingsplan warenmarkten Tiel

Artikel 2 Locaties en inrichting warenmarkten

In Tiel vinden de volgende warenmarkten plaats:

 • a.

  op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad van Tiel zoals weergeven op de bij dit besluit behorende bijlage 1; en

 • b.

  op vrijdag van 12.00 uur tot 19.00 uur bij winkelcentrum Passewaaij in Tiel zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 2.

In de bij dit besluit horende bijlagen 1 en 2 zijn opgenomen:

 • a.

  het maximum aantal vaste-standplaatsen

 • b.

  de grenzen, opstelling en indeling van de markten.

 • c.

  de calamiteitenroute

Artikel 3 Algemene bepalingen over standplaatsen

 • 1.

  De afmeting van de standplaats is 4 meter breed en 3 meter diep - inclusief loopruimte achter de kraam of eigen materieel -, tenzij in de vergunning anders is aangegeven.

 • 2.

  De maximale afmeting van een standplaats bedraagt 12 meter frontbreedte.

 • 3.

  De calamiteitenroute voor hulpverleningsvoertuigen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen moet altijd toegankelijk blijven voor hulpdiensten.

 • 4.

  De standplaatsen in de Kleibergsestraat mogen uitsluitend ingenomen worden met een marktkraam met een doorzichtig zeil of geen zeil aan de achterzijde, tenzij in de vergunning anders is aangegeven.

Hoofdstuk 3 Branchering

Artikel 4 Lijst met branches en maximum aantal standplaatsvergunningen per branche

Voor de markt op zaterdag geldt de bij dit besluit behorende lijst met artikelengroepen (branches) en maximum aantal standplaatsvergunningen per branche (bijlage 3).

 

Voor de markt op vrijdag geldt de bij dit besluit behorende lijst met artikelengroepen (branches) en maximum aantal standplaatsvergunningen per branche (bijlage 4).

Hoofdstuk 4 Nadere regels voor de warenmarkten

Paragraaf 4.1 Bepalingen over vergunningen

Artikel 5 Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   dat de vergunninghouder zelf zorgdraagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • f.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • g.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • h.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan;

  • i.

   wanneer wordt toegestaan om een voertuig bij de standplaats te plaatsen en zo nodig bepalingen omtrent de plaatsing van dit voertuig.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

   

Paragraaf 4.2 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Artikel 6.1 Verlenging na afroep

Bij het beschikbaar komen van een vaste-standplaatsvergunning vanwege het einde van de vergunningsduur passen burgemeester en wethouders de procedure toe van verlenging zoals opgenomen in artikel 8 van de Marktverordening gemeente Tiel 2022.

Artikel 6.2 Verdeling vaste-standplaatsvergunning via loting

Bij het beschikbaar komen van een vaste-standplaatsvergunning passen burgemeester en wethouders de procedure toe van verdeling vaste-standplaatsvergunning via loting zoals opgenomen in artikel 10 van de Marktverordening gemeente Tiel 2022.

 

Paragraaf 4.3 Gebruik van de standplaats

Artikel 7 Het gebruik van de standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder mag tijdens de markten geen goederen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.

 • 2.

  Het aanbrengen van borden, vlaggen, kraamverleningen en dergelijke aan de luifels van de kramen, bakkramen of bakwagens is niet toegestaan in de aanrijroutes van de hulpdiensten. De paden in de aanrijroute dienen ten minste 4 meter breed te zijn en een vrije hoogte van 4.20 meter te hebben. De aanrijroute voor hulpverleningsvoertuigen worden op de vastgestelde tekeningen aangegeven.

 • 3.

  In andere situaties is het mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen en dergelijke aan de luifels van de kramen aan te brengen, zolang het functioneren van de markt hierdoor niet wordt belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

 • 4.

  Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelpaden op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren.

 • 5.

  De vergunninghouder mag voor de marktkraam of verkoopwagen geen goederen of waren uit- stallen. Voor gebruik van ander eigen materiaal geldt hetzelfde.

 • 6.

  Het is de vergunninghouder verboden meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen in de standplaatsvergunning.

 • 7.

  Het is de vergunninghouder verboden op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die waarvoor vergunning is verleend.

 • 8.

  Het is de vergunninghouder verboden op de markt afval aan te voeren, waaronder mede wordt verstaan: waren of goederen of partijen daarvan, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen.

 • 9.

  Het is de vergunninghouder verboden pennen of andere voorwerpen in het marktterrein te slaan. Voor het vastmaken van de zeilen en parasols dient de vergunninghouder gebruik te maken van de in het marktterrein aangebrachte stormankers.

Artikel 8 Eigen materiaal

 • 1.

  Het gebruik van verkoopwagens of markavans is toegestaan, mits de betreffende verkoopwagen of markavan kan worden ingepast. De marktmeester beoordeelt of de verkoopwagen of markavan inpasbaar is.

 • 2.

  Een vergunninghouder van een vaste standplaats dient voor het gebruik van eigen materiaal, zoals onder andere verkoopwagens, parasols, kramen en tafels schriftelijk toestemming te vragen aan het college.

Hoofdstuk 5 Intrekking oude regelingen

Artikel 9 Intrekking oude regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • Instellingsbesluit warenmarkten Tiel 2021

 • Besluit inrichting warenmarkten Tiel 2021

 • Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Tiel 2021

 • Besluit branchering zaterdagmarkt Tiel 2021.

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Marktverordening gemeente Tiel 2023 in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 januari 2023.

de secretaris,

drs. L.J.F.P. Busschops

de burgemeester,

ir. J. Beenakker

Bijlage 1: warenmarkt binnenstad Tiel - zaterdag

 

Bijlage 2: warenmarkt winkelcentrum Passewaaij Tiel - vrijdag

 

Bijlage 3: lijst met branches en maximumaantal standplaatsvergunningen per branche voor de warenmarkt op zaterdag

 

Hoofdgroep (branche)

Toelichting

Aantal standplaatshouders nu aanwezig

Maximum aantal marktvergunningen /standplaatshouders

1.

Textiel

1.1

Persoonsbekleding

1.1.1

Bovenkleding volwassenen heren

Ook complete outfits

0

1

1.1.2

Bovenkleding volwassenen dames

Ook complete outfits

2

2

1.1.3

Onder- en nachtkleding volwassenen en kinderen

Ook T-shirts

0

1

1.1.4

Beenbekleding volwassenen en kinderen

Kousen, sokken, panty’s, nylon kousen, kniekousen, kousen voetjes, maillots

1

1

1.1.5

Kinderkleding (baby, kleuter, kind)

t/m maat 176 excl. kousen en sokken

0

1

1.1.6

Stoffen voor het vervaardigen van kleding

0

1

1.2

Interieurbekleding

1.2.1

Bekleding voor verschillende ruimten in woning

Meubel- en gordijnstoffen

0

1

1.2.2

Huishoudtextiel

Wol en tafelzeil

0

1

1.2.3

Bed- en keukentextiel

Ook dekbedden, kussens, thee- en handdoeken, badlakens

0

1

1.2.4

Klein vak artikelen

Garens, naalden en band

1

1

2.

Levensmiddelen

2.1

Aardappelen, groenten en fruit

Ook kant- en klaar maaltijden, gesneden en bewerkt en verduurzaamde producten die tot deze groep behoren

2

3

2.2

Geringe eetwaren en alcoholvrije dranken

Friet en gefrituurde snacks, frisdrank, koffie, soep, belegde broodjes, ijs

1

1

2.3

Vietnamese loempia’s

1

1

2.4

Poelierswaren

Ook gegrilde waren

0

1

2.5

Vis

Alle soorten, bewerkt en onbewerkt, gebakken en ongebakken

1

1

2.6

Brood, koek en banket

1

1

2.7

Chocolade, drop en suikerwerken

0

1

2.8

Stroopwafels

Ook 4 soortenkoek, alleen ter plekke bereid

0

1

2.9

Zuivelproducten

Boter, kaas, melk en eieren

2

2

2.10

Marktslager

Vlees, vleeswaren, bewerkt en als broodbeleg

1

1

2.11

Noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

1

2.12

Tapenade’s, olijven en olijfolie

1

1

2.13

Reformartikelen

Kruiden en specerijen, thee en koffiesoorten

0

1

3.

Schoeisel, lederwaren en reisartikelen

3.1

Schoeisel

0

1

3.2

Lederwaren

Tassen, koffers, portefeuilles en portemonnees, riemen, lederen veters en schoenreparatiemiddelen

0

1

4.

Horloge en sieraden

4.1

Horloges en sieraden

1

1

4.2

Bijouterie

Ook shawls en slippers

0

1

5.

Bezigheidsartikelen

5.1

Speelgoed

0

1

5.2

Hobbyartikelen en wenskaarten

0

1

5.3

Telefoon en telefoonaccessoires

0

1

6.

IJzerwaren en motor technische artikelen

6.1

IJzerwaren en motor technische artikelen

Fietsonderdelen, gereedschappen, rijwielonderdelen, motorolie, poetsmiddelen, rijwielen, onderdelen voor huishoudelijke apparaten

0

1

7.

Huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen

7.1

Huishoudelijk

0

1

7.2

Pannen en keukengereedschap

0

1

8.

Tuin- en plantartikelen, bloemen

8.1

Kamerplanten, tuinplanten, zaden, bloembollen, bomen, heesters en perkplanten

0

1

8.2

Snijbloemen

0

1

8.3

Snijbloemen en potplanten

1

1

9.

Overige artikelen

9.1

Diervoer en dierbenodigdheden

Ook riemen voor dieren, kettingen, toiletartikelen voor dieren

0

1

9.2

Drogisterijartikelen

Kappersproducten, parfumerie en cosmetica

0

1

 

Bijlage 4: lijst met branches en maximumaantal standplaatsvergunningen per branche voor de warenmarkt op vrijdag

 

Hoofdgroep (branche)

Toelichting

Aantal standplaatshouders nu aanwezig

Maximum aantal marktvergunningen /standplaatshouders

1.

Textiel

1.1

Persoonsbekleding

1.1.1

Bovenkleding volwassenen dames

Ook complete outfits

1

1

2.

Levensmiddelen

2.1

Aardappelen, groenten en fruit

Ook kant- en klaar maaltijden, gesneden en bewerkt en verduurzaamde producten die tot deze groep behoren

1

1

2.2

Vis

Alle soorten, bewerkt en onbewerkt, gebakken en ongebakken

0

1

2.3

Zuivelproducten

Boter, kaas, melk en eieren

1

1

2.4

Noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

1