Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Inkorten loslooproute voor honden Noorderplantsoen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkorten loslooproute voor honden Noorderplantsoen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2023nieuwe regeling

07-02-2023

gmb-2023-69133

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkorten loslooproute voor honden Noorderplantsoen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

 

gelet op artikel 2:57 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021

 

overwegende, dat het een eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond is aangelijnd, en dat het college gebieden kan aanwijzen als plaats waar de aanlijnplicht voor honden niet geldt en dat op deze wijze voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van derden. Voorts overwegende dat het college wegen en plaatsen kan aanwijzen die gesloten zijn voor honden;

 

BESLUIT:

 

Een deel van de loslooproute in het Noorderplantsoen te weten vanaf het veld ter hoogte van paviljoen Zondag tot aan de Kerklaan, te sluiten en te bepalen dat op dit stuk van de route de aanlijnplicht in de zin van artikel 2:57 lid 1 onder a Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 geldt;

 

BEPAALT DAT:

 

Dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na zijn bekendmaking.

Aldus besloten in de collegevergadering van 7 februari 2023

Burgemeester

Gemeentesecretaris