Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Westervoort 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Westervoort 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Westervoort 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2023nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-57880

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Westervoort 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op de artikel 31, derde lid, van de Archiefwet 1995;

besluit:

 

  • I.

    als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefkluis in de kelder van het gemeentehuis aan het Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven.

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op 31 januari 2023 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Westervoort 2023.

  • III.

    dat met het vaststellen van dit besluit eerder genomen aanwijzingsbesluiten voor een archiefbewaarplaats vervallen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort.

M. (Maureen) Sluiter MA

secretaris

drs. A.J. (Arend) van Hout

burgemeester