Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren gemeente Schouwen-Duiveland 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren gemeente Schouwen-Duiveland 2023
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In verband met een foutieve ondertekening van het besluit, is het gecorrigeerde besluit nogmaals gepubliceerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023vervanging regeling

22-11-2022

gmb-2023-57308

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren gemeente Schouwen-Duiveland 2023

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

 

Besluit:

Vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren gemeente Schouwen-Duiveland 2023.

 

Gelet op:

 

Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023;

 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Schouwen-Duiveland 2023;

 

de Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Schouwen-Duiveland 2023;

 

artikel 225 van de Gemeentewet;

 

artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023;

 

artikel 10 van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2022.

Artikel 1 Locaties vergunninghoudersgebieden

 

1. De straten en weggedeelten waar geparkeerd mag worden met een vergunning als bedoeld in de artikel 4.1 t/m 4.4 en 4.6 t/m 4.8 van de parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023 alsmede artikel 2 onderdeel b van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Schouwen-Duiveland 2023.

2. De vergunninghoudergebieden A, C en D als bedoeld in de straatnamenlijst bijlage 1 en de kaarten in bijlage 3.

3. In de vergunninghoudersgebieden aangewezen gehandicapteparkeerplaatsen, laad en losplaatsen, artsen parkeerplaatsen en/of blauwe zones zijn uitgezonderd op dit artikel.

Artikel 2 Tijden parkeerregulering verguninghoudersgebieden

 

Voor de onder artikel 1 aangegeven vergunningsgebieden zijn de geldende tijden:

 

Vergunninghoudersgebied A: maandag t/m zondag 24 uur per dag;

 

Vergunninghoudersgebied C en D: in de periode van 1 april t/m 31 oktober;

maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 18:00;

zondag van 12:00 tot 18:00;

 

Artikel 3 Locaties betaald parkeren

 

1. De straten en weggedeelten waar geparkeerd mag worden tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 4.5 en artikel 9 van de parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023 alsmede artikel 2 onderdeel a van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Schouwen-Duiveland 2023.

2. De aangewezen straten en parkeerterreinen als bedoeld in bijlage 2 en kaarten in bijlage 3 aangeduid met tariefzones 1, 2, 3 en 4.

 

Artikel 4 Tijden parkeerregulering betaald parkeren

 

1. Voor de in artikel 3 aangegeven gebieden met een tariefzone gelden de volgende geldende tijden:

 

Tariefzone 1: in de periode van 1 april t/m 31 oktober

maandag t/m zondag van 10:00 tot 18:00;

 

Tariefzone 2: maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:30

 

Tariefzone 3 en 4: in de periode van 1 april t/m 31 oktober;

maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 18:00;

zondag van 12:00 tot 18:00;

2. Voor de in artikel 3 aangegeven gebieden met een tariefzone gelden voor de parkeerders zoals bedoeld in artikel 4.5 van de parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland (parkeervignet) de volgende maximale parkeerduren:

 

Tariefzone 1: onbeperkt

 

Tariefzone 2, 3 en 4: maximaal 2 uur.

 

3. Voor de in artikel 3 aangegeven gebieden met een tariefzone gelden voor de parkeerders zoals bedoeld in artikel 9 van de parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland (betaald parkeren) de volgende maximale parkeerduren:

 

Tariefzone 1, 2 en 4: onbeperkt

 

Tariefzone 3: maximaal 1 uur.

 

Artikel 5. Naam besluit

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren gemeente Schouwen-Duiveland 2023.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

 

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023;

2. Bij inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit vervalt Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022.

3. Bij inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit vervalt Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Westhoek 2022.

 

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland in hun vergadering van 22 november 2022.

 

S.J.A. Bronsveld, J.Chr. van der Hoek MBA

De secretaris, de burgemeester.

 

 

 

Bijlage 1 Straatnamenlijst vergunninghoudersgebieden

 

Kern

Straat

Vergunninghoudersgebied

Zierikzee Centrum

Appelmarkt

A

Zierikzee Centrum

Baden Powellweg

A

Zierikzee Centrum

Bagijnestraat

A

Zierikzee Centrum

Balie

A

Zierikzee Centrum

Basterstraat

A

Zierikzee Centrum

Beddeweeg

A

Zierikzee Centrum

Bolwerk

A

Zierikzee Centrum

Breedstraat

A

Zierikzee Centrum

Buijsestraat

A

Zierikzee Centrum

d'Aillystraat

A

Zierikzee Centrum

Dam

A

Zierikzee Centrum

Driekoningenlaan

A

Zierikzee Centrum

Fonteine

A

Zierikzee Centrum

Gat van West Noord Westen

A

Zierikzee Centrum

Gravenstraat

A

Zierikzee Centrum

H.J. Doelemanplein

A

Zierikzee Centrum

Havenpark

A

Zierikzee Centrum

Havenplein

A

Zierikzee Centrum

Hem

A

Zierikzee Centrum

Hofferstraat

A

Zierikzee Centrum

Hoge Molenstraat

A

Zierikzee Centrum

Hoofdpoortstraat

A

Zierikzee Centrum

Jannewekken

A

Zierikzee Centrum

Julianastraat

A

Zierikzee Centrum

Kapellestraat

A

Zierikzee Centrum

Karnemelksvaart

A

Zierikzee Centrum

Karsteil

A

Zierikzee Centrum

Kerkhof

A

Zierikzee Centrum

Kerkplein

A

Zierikzee Centrum

Kinderstraat

A

Zierikzee Centrum

Klokstraat

A

Zierikzee Centrum

Koraalstraat

A

Zierikzee Centrum

Korte Groendal

A

Zierikzee Centrum

Korte Nobelstraat

A

Zierikzee Centrum

Korte St. Janstraat

A

Zierikzee Centrum

Kraanplein

A

Zierikzee Centrum

Krepelstraat

A

Zierikzee Centrum

Kromme Elleboog

A

Zierikzee Centrum

Lammermarkt

A

Zierikzee Centrum

Lange Groendal

A

Zierikzee Centrum

Lange Nobelstraat

A

Zierikzee Centrum

Lange Pad

A

Zierikzee Centrum

Lange St. Janstraat

A

Zierikzee Centrum

Lombardstraat

A

Zierikzee Centrum

Maarstraat

A

Zierikzee Centrum

Manhuisstraat

A

Zierikzee Centrum

Marisstraat

A

Zierikzee Centrum

Meelstraat

A

Zierikzee Centrum

Melkmarkt

A

Zierikzee Centrum

Minderbroederstraat

A

Zierikzee Centrum

Mol

A

Zierikzee Centrum

Molenstraat

A

Zierikzee Centrum

Mosselstraat

A

Zierikzee Centrum

Nieuwe Bogerdstraat

A

Zierikzee Centrum

Nieuwe Haven

A

Zierikzee Centrum

Nobelpoort

A

Zierikzee Centrum

Noordhavenpoort

A

Zierikzee Centrum

Oude Haven

A

Zierikzee Centrum

P.D. de Vosstraat

A

Zierikzee Centrum

Paardenstraat

A

Zierikzee Centrum

Paternosterstraat

A

Zierikzee Centrum

Pieterseliestraat

A

Zierikzee Centrum

Poststraat

A

Zierikzee Centrum

Raamstraat

A

Zierikzee Centrum

Raveslootstraat

A

Zierikzee Centrum

Ravesteinhof

A

Zierikzee Centrum

Ravestraat

A

Zierikzee Centrum

Regenboogstraat

A

Zierikzee Centrum

Rodedorp

A

Zierikzee Centrum

Rozemarijnstraat

A

Zierikzee Centrum

's Heer Arendstraat

A

Zierikzee Centrum

's Heer Lauwendorp

A

Zierikzee Centrum

Schuithaven

A

Zierikzee Centrum

Schuttershofstraat

A

Zierikzee Centrum

Sint Anthoniesdam

A

Zierikzee Centrum

Sint Domusstraat

A

Zierikzee Centrum

Sint Jacobstraat

A

Zierikzee Centrum

Sint Joostmeet

A

Zierikzee Centrum

Sint Lievenstraat

A

Zierikzee Centrum

Slabberswerf

A

Zierikzee Centrum

Steiltjesstraat

A

Zierikzee Centrum

't Luitje

A

Zierikzee Centrum

Touwbaan

A

Zierikzee Centrum

Varremarkt

A

Zierikzee Centrum

Venkelstraat

A

Zierikzee Centrum

Verrenieuwstraat

A

Zierikzee Centrum

Visstraat

A

Zierikzee Centrum

Vrije

A

Zierikzee Centrum

Vrijpoortje

A

Zierikzee Centrum

Wandeling

A

Zierikzee Centrum

Watermolen

A

Zierikzee Centrum

Waterpoortstraat

A

Zierikzee Centrum

Weststraat

A

Zierikzee Centrum

Wevershoek

A

Zierikzee Centrum

Witte IJestraat

A

Zierikzee Centrum

Zevengetijstraat

A

Zierikzee Centrum

Zevenhuisstraat

A

Zierikzee Centrum

Zoutkeetstraat

A

Zierikzee Centrum

Zuidhavenpoort

A

Zierikzee Centrum

Zuidwellestraat

A

 

 

 

Renesse

Achterpad

C

Renesse

Bremweg

C

Renesse

Capelweg

C

Renesse

Constantijnweg

C

Renesse

De Zoom

C

Renesse

Duinweg

C

Renesse

Duinwekken

C

Renesse

Eikenmeet

C

Renesse

Elzenmeet

C

Renesse

Emmaweg

C

Renesse

Fazantenweg

C

Renesse

Hogezoom

C

Renesse

Hoogenboomlaan

C

Renesse

Jan Willem Frisoweg

C

Renesse

Kabbelaarsweg

C

Renesse

Kooijmansweg

C

Renesse

Korte Reke

C

Renesse

Kromme Reke

C

Renesse

Lagezoom

C

Renesse

Laone

C

Renesse

Lijsterweg

C

Renesse

Lindelaan

C

Renesse

Luieweg

C

Renesse

Mauritsweg

C

Renesse

Oosterenbanweg

C

Renesse

Oranjehof

C

Renesse

Oude Moolweg

C

Renesse

Putterweg

C

Renesse

Roelandsweg

C

Renesse

Scholderlaan

C

Renesse

Stoofweg

C

Renesse

Stoofwekken

C

Renesse

van Kloosterweg

C

Renesse

Vlierweg

C

Renesse

Vroonweg

C

Renesse

Weekendlaantje

C

Renesse

Wilgenmeet

C

Renesse

Wilhelminaweg

C

Renesse

Zeeanemoonweg

C

Renesse

Zeeasterdreef

C

Renesse

Zeeasterweg

C

Renesse

Zeedahliaweg

C

Renesse

Zeedisteldreef

C

Renesse

Zeedistelweg

C

Renesse

Zeelelieweg

C

 

 

 

Burgh-Haamstede

Ankerweg

D

Burgh-Haamstede

Boomgaardwekken

D

Burgh-Haamstede

Boomwei

D

Burgh-Haamstede

Dapperweg

D

Burgh-Haamstede

De Roterij

D

Burgh-Haamstede

Domineesbosje

D

Burgh-Haamstede

Julianastraat

D

Burgh-Haamstede

Kriekemeet

D

Burgh-Haamstede

Noordstraat

D

Burgh-Haamstede

Noordwekken

D

Burgh-Haamstede

Ooststraat

D

Burgh-Haamstede

Ring

D

Burgh-Haamstede

Scheepswerfstraat

D

Burgh-Haamstede

Schuitkant

D

Burgh-Haamstede

Serooskerkseweg

D

Burgh-Haamstede

't Schoolplein

D

Burgh-Haamstede

Weststraat

D

Burgh-Haamstede

Zuidstraat

D

 

 

 

Burgh-Haamstede - Westenschouwen

De Kure

D

Burgh-Haamstede - Westenschouwen

Irisweg

D

 

 

 

Burgh-Haamstede - Nieuw-Haamstede

Azaleaweg

D

Burgh-Haamstede - Nieuw-Haamstede

Meidoornweg

D

 

 

Bijlage 2 Lijst met straten en parkeerterreinen tariefzones betaald parkeren

 

Kern

Straat

Tariefzone

Burgh-Haamstede

Noordstraat

3

 

Ring

3

 

Zuidstraat

3

 

Noordwekken

3

 

Weststraat

3

 

Ooststraat

3

 

Schuitkant

3

 

 

 

Renesse

Zeeannemoonweg

3

 

Lange Reke

3

 

 

 

Kern

Parkeerterreinen

Tariefzone

Zierikzee Centrum

Gasthuisboomgaard

2

 

Mosselboomgaard

2

 

 

 

Scharendijke

Haven Kloosterknol

1

 

 

 

Renesse

Jan van Renesseweg

1

 

Duinweg / Scholderlaan

1

 

Oude Moolweg

4

 

Laône Centrum

4

 

Laône Rampweg

1

 

Kijkduin

1

 

Ellemeet / Nieuwe weg

1

 

‘t Klokje

1

 

 

 

Burg-Haamstede - Westerschouwen

Adriaan v. d. Weijdeweg

1

 

De Rotonde

1

 

De Punt / Kampweg

1

 

 

 

Burgh-Haamstede –

Nieuw-Haamstede

Strandweg

1

 

Torenweg

1