Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023Nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-46944

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Gelezen het voorstel van 24 januari 2023;

Overwegende dat de werkzaamheden extern worden uitgevoerd;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Artikel 1

De belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering BV, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet.

Artikel 2

De administratief invorderingsmedewerkers van Flanderijn Invordering aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet.

Artikel 3

Het op 5 november 2019 vastgestelde aanwijzingsbesluit ‘Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder en belastingmedewerkers invordering wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 4 genoemde datum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder’.

 

Goirle, 24 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle,

Ruud Lathouwers, secretaris

Mark van Stappershoef, burgemeester