Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit toezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2023Nieuwe regeling

24-01-2023

wsb-2023-1124

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas

Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas maakt bekend dat zij ambtenaren van het waterschap heeft aangewezen als toezichthouder (als bedoeld in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht), belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Keur Waterschap Aa en Maas 2015, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingswet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Wet Milieubeheer.

 

Het aanwijzingsbesluit kunt u inzien (zie linkerzijde pagina).