Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Flevoland

Sportregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Flevoland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSportregeling
CiteertitelSportregeling
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Sportregeling

01-01-2023

bgr-2023-163

Tekst van de regeling

Intitulé

Sportregeling

 

Sporten en bewegen is van belang ten behoeve van vitale medewerkers. Elke functie heeft eigen specifieke aandachtspunten waarvoor sporten of bewegen van belang is. Fit zijn voor het werk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever én medewerker. De werkgever biedt onderstaande sportregeling aan.

Sportregeling Gooi & Vechtstreek en Flevoland

Sportfaciliteiten op de posten

Alle medewerkers mogen gebruik maken van de sportfaciliteiten die aanwezig zijn op de posten.

 • 1.

  Medewerkers werkzaam in het rooster incl. gekazerneerde vrijwilligers van Brandweerzorg Zuid en West (Flevoland) sporten tijdens de 24-uursdienst binnen werktijd.

 • 2.

  Overige vrijwilligers kunnen in eigen tijd gebruik maken van de sportfaciliteiten op de posten.

 • 3.

  Medewerkers met een beroepsaanstelling (kantoorpersoneel), niet repressief, mogen één uur per week (bij fulltime aanstelling, parttime naar rato) sporten binnen werktijd.

 

Vergoeding voor sporten

Alleen voor vrijwilligers verbonden aan een post zonder sportfaciliteiten is een sportvergoeding beschikbaar. Zij mogen aan het eind van het kalenderjaar (een deel van) de kosten voor een sportabonnement, declareren, met een maximum van € 20,- per maand. Deze sportvergoeding wordt enkel toegekend voor sporten die:

 • uitsluitend op / vanuit een reguliere fitnessschool worden aangeboden dan wel individuele sporten die op een atletiekvereniging of in een zwembad worden verricht, en

 • waarbij een sportinstructeur aanwezig is om individuele aanwijzingen te kunnen geven, en

 • de sport gericht is op een individuele conditieverbetering en spierversterking, en

 • waarbij sprake is van een regelmatige en behoorlijke fysieke inspanning van het gehele lichaam (dat wil zeggen deze inspanning leidt tot verhoogde hartslag en gebruik van diverse spieren in armen/benen/rug/buik).

 

Dit betekent dat bijvoorbeeld fitness, aerobics, bootcamp, en atletiek in aanmerking komen voor een sportvergoeding. Wedstrijdzwemmen en duikoefeningen in zwembaden voldoen ook; er is een sportinstructeur aanwezig om individuele aanwijzingen te geven.

Sporten als (zaal)voetbal, volleybal en tennis vallen niet onder de definitie omdat deze gericht zijn op teamprestaties en/of niet plaatsvinden vanuit een fitnessschool, atletiekvereniging of zwembad met sportinstructeur. Recreatieve sporten en activiteiten zijn eveneens uitgesloten van de sportvergoeding.

Samenloop van dienstverbanden

Indien een medewerker meerdere dienstverbanden heeft, telt 1 dienstverband mee voor de sportregeling, in de volgende volgorde:

 • 1.

  Beroeps repressief/gekazerneerde vrijwilliger

 • 2.

  Beroeps niet repressief (kantoorpersoneel)

 • 3.

  Vrijwillig

 

Externen, stagiaires en jeugdbrandweerleden komen niet in aanmerking voor de sportregeling.

Ingangsdatum sportregeling

1 januari 2023

Interne sportinstructeurs

Medewerkers operationele dienst kunnen binnen hun functie worden opgeleid tot sportinstructeur, zij verzorgen begeleiding en instructies voor het sporten tijdens werktijd van de 24-uursdienst medewerkers. Met enige regelmaat is een sportinstructeur aanwezig tijdens het sporten tijdens de dienst en geeft gerichte sportinstructie, ten behoeve van de uitoefening en fitheid voor de functie.