Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkmaatschappij 8KTD

Benoemen (plaatsvervangend) leden DB WM 8KTD i.v.m. installatie nieuwe colleges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkmaatschappij 8KTD
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBenoemen (plaatsvervangend) leden DB WM 8KTD i.v.m. installatie nieuwe colleges
CiteertitelBenoemen (plaatsvervangend) leden DB WM 8KTD i.v.m. installatie nieuwe colleges 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-202301-09-2022nieuwe regeling

22-11-2022

bgr-2023-158

S2022-16392

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoemen (plaatsvervangend) leden DB WM 8KTD i.v.m. installatie nieuwe colleges

Het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD;

 

Gelet op:

 • -

  de artikelen 13 en 19 van de Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD;

Overwegende dat:

 • -

  het Algemeen Bestuur bevoegd is om leden en plaatsvervangende leden van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD te benoemen op voordracht van de colleges;

 • -

  de zittingsduur van de leden van het Dagelijks Bestuur op het moment van de op 16 maart 2022 gehouden gemeenteraadsverkiezingen is afgelopen;

 • -

  de gemeenteraad van Achtkarspelen op 9 juni 2022 vier nieuwe wethouders heeft geïnstalleerd;

 • -

  de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 12 juli 2022 drie nieuwe wethouders heeft geïnstalleerd;

 • -

  de colleges van B&W van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel na installatie wethouders hebben voorgedragen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD;

 • -

  de voorzitter van een openbaar lichaam bevoegd is om het openbare lichaam "Werkmaatschappij 8KTD" in rechte te vertegenwoordigen;

 • -

  het uit oogpunt van kenbaarheid wenselijk is om de rol van voorzitter niet slechts aan een functie, maar ook op naam aan te wijzen;

Besluit voor de periode met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2022 te benoemen:

 

 • 1.

  als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD en van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD: de heer mr. O.F. Brouwer;

 • 2.

  als leden van het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD:

  • a.

   de heer drs. L.J. Gebben (tevens plaatsvervangend voorzitter);

  • b.

   mevrouw T. Willemsma;

  • c.

   de heer J. Spoelstra;

 • 3.

  als plaatsvervangend leden van het Dagelijks Bestuur:

  • a.

   voor de heer drs. L.J. Gebben: mevrouw C.M. de Pee;

  • b.

   voor de heer mr. O.F. Brouwer: de heer S.W. Vegelin;

  • c.

   voor mevrouw T. Willemsma: mevrouw B. van Zandbergen;

  • d.

   voor de heer J. Spoelstra: de heer T.O. Brinkman.

Aldus vastgesteld d.d. 22 november 2022,