Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2023 en de bijbehorende kaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2023 en de bijbehorende kaart
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart behorende bij Aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaart voor de gemeente Heerhugowaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-40918

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2023 en de bijbehorende kaart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard

 

gelet op artikel 2 van de parkeerverordening 2023 en artikelen 7 en 8 van de parkeergeldverordening 2023;

 

besluit:

 • 1.

  de Nadere regels behorende bij Artikel 4 van de Parkeerverordening 2023 vast te stellen;

 • 2.

  het Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2023 en de bijbehorende kaart vast te stellen;

 • 3.

  De datum van inwerkingtreding van de nieuwe Nadere regels, het Aanwijzingsbesluit en de Parkeerverordening vast te stellen op 1 februari 2023;

 • 4.

  de actuele Nadere regels, het Aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaart voor de gemeente Heerhugowaard in te trekken.

 • 1.

  dat de plaatsen waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de parkeergeldverordening 2023 geparkeerd mag worden, liggen in zone E als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24 is aangegeven;

 • 2.

  dat het tijdvak waarbinnen voor het parkeren in zone E betaald moet worden is 00.00 uur tot 24.00 uur;

 • 3.

  dat ter zake van het betaald parkeren in zone E het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen of invoeren van muntstukken, papiergeld of pinnen;

 • 4.

  dat als gebied dat bestemd is voor het parkeren door vergunninghouders die in bezit zijn van een abonnement als bedoeld in artikel 3 van de parkeerverordening 2023 en als gebied waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de parkeergeldverordening 2023 geparkeerd mag worden, is aangewezen zone E, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24;

 • 5.

  dat als gebieden die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, als bedoeld in artikel 2 van de parkeerverordening 2023 en als gebieden waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de parkeergeldverordening 2023 geparkeerd mag worden, zijn aangewezen zones B, C, D, F en G, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24;

 • 6.

  dat de tijdstippen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan, als bedoeld in artikel 5 zijn:

   

  Zone B1

  maandag t/m zondag 10 – 20 uur

  Zone B2

  maandag t/m zondag 10 – 17 uur

  Zone C

  maandag t/m zondag 10 – 20 uur

  Zone D

  maandag t/m zondag 10 – 20 uur

  Zone F

  maandag t/m zondag 10 – 20 uur

  Zone G

  maandag t/m vrijdag 10 – 17 uur

  Zone H

  maandag t/m zondag 10 – 22 uur

 • 7.

  dat als parkeerschijfzone, als bedoeld in artikel 2 van de parkeerverordening 2023 en als gebieden waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel c van de parkeergeldverordening 2023 geparkeerd mag worden, zijn aangewezen zone A, J en M zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaart met nummer 4-24;

 • 8.

  dat de tijdstippen waarop en parkeerduur waarbinnen de parkeerschijfzone, als bedoeld in artikel 7 geldt, zijn:

   

  zone

  tijdstip

  parkeerduur

  Zone A

  maandag t/m vrijdag 10 – 16 uur

  Maximaal 2 uur

  Zone J

  maandag t/m zondag

  Maximaal 30 minuten

  Zone M

  maandag t/m zondag 10 – 20 uur

  Maximaal 2 uur

 • 9.

  dat het maximumaantal abonnementen in de gemeentelijke parkeerfaciliteiten is

   

  Parkeerfaciliteit

  soort abonnement

  maximum

  Stadspleingarage

  bedrijfsabonnement

  35

  bewonersabonnement

  30

  Coolpleinterrein

  bedrijfsabonnement

  45

  bewonersabonnement

  10

 • 10.

  dat voor parkeren in de gemeentelijke parkeerfaciliteiten volledig betaald parkeren geldt;

 • 11.

  dat dit besluit in werking treedt ingaande 1 februari 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard op 24 januari 2023.

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1: Kaart behorende bij het Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2023