Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Montfoort 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Montfoort 2022
CiteertitelBeleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Montfoort 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlage oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2023nieuwe regeling

31-03-2022

gmb-2023-35596

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Montfoort 2022

 

Intitulé

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Montfoort maakt bekend dat zij het beleidsregel publieke laadinfrastructuur elektrische voertuigen Montfoort 2022 op 31 maart 2022 hebben vastgesteld.

 

U kunt het beleidsregel publieke laadinfrastructuur elektrische voertuigen raadplegen via www.overheid.nl.

 

Ondertekening

 

Montfoort, 31 maart 2022

 

De griffier, mw. E. van der Voorde

 

De voorzitter, mw. mr. P.J. van Hartskamp - De Jong