Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende de aanwijzing tot belastingambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende de aanwijzing tot belastingambtenaren
CiteertitelAanwijsbesluit belastingambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2023Nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2023-8396

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende de aanwijzing tot belastingambtenaren

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

I Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaren

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 231 lid 2 onder b en c, voor de heffing van de parkeerbelasting in de zin van de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, de parkeerverordening en de Parkeerbelastingverordening inclusief bijbehorend(e) Besluit(en) bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

II Aanwijzing medewerkers belastingen

Medewerkers van het team parkeerrechten en het team handhaving van Coöperatie ParkeerService U.A. worden aangewezen als gemeenteambtenaren in de zin van art. 231 lid 2 onder d Gemeentewet, om de taken uit te voeren op grond van de bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden (informatie opvragen in het kader van de heffing en invordering).

III Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt aangewezen als belastingdeurwaarder/betekenaar in de zin van art. 231 lid 2 onder e Gemeentewet, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen.

IV Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden

13 december 2022:

Het college van burgemeester en wethouders,

drs. M.H. Brander V.J.H. Molkenboer

gemeentesecretaris burgemeester