Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Ondermandaatbesluit, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, Gemeente Amsterdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, Gemeente Amsterdam
CiteertitelOndermandaatbesluit, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, Gemeente Amsterdam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam
 4. Budgethoudersregeling Amsterdam 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2023nieuwe regeling

07-12-2022

gmb-2023-3091

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, Gemeente Amsterdam

De directeur Onderwijs, jeugd en Zorg ,

 

Gelet op:

 

 • de Gemeentewet;

 • het Burgerlijk wetboek;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam (Bevoegdhedenbesluit);

 • de Budgethoudersregeling Amsterdam 2019;

BESLUIT:

 

 • I.

  Ondermandaat, -volmacht en -machtiging te verlenen aan het Afdelingshoofd Diversiteit ten aanzien van de volgende aangelegenheden:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemeen

Functionarissen oefenen een aan hun ondergemandateerde bevoegdheid niet uit indien sprake is van een politiek of bestuurlijk gevoelig onderwerp.

Hoofdstuk 2 Overdracht Specifieke bevoegdheden

Artikel 2
 • 1.

  Het nemen van besluiten op grond van de Tijdelijke Subsidieregeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden Amsterdam 2023.

 • 2.

  Het aanwijzen van de leden van de adviesgroep vermeld onder artikel 1 van de hierboven vermelde subsidieregeling.

 • 3.

  De bevoegdheid als vermeld in het eerste lid wordt slechts uitgeoefend met inachtneming van hetgeen daarover in de Budgethoudersregeling Amsterdam 2019 is vermeld en binnen de instructies van de directeur.

 

 • II.

  Dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad en in werking treedt op de dag nadat het is gepubliceerd.

Amsterdam, 7 december 2022

Namens het college van burgemeester en wethouders,

H. Reints