Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo voor de Burgemeester van de gemeente Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit contactpersoon Woo voor de Burgemeester van de gemeente Kerkrade
CiteertitelAanwijzingsbesluit contactpersoon Woo voor de Burgemeester van de gemeente Kerkrade
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet open overheid artikel 4.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-202301-05-2022nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-2010

22n00609

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo voor de Burgemeester van de gemeente Kerkrade

De burgemeester van de gemeente Kerkrade;

 

Overwegende dat,

De wet open overheid verplicht tot het aanwijzen van één of meer contactpersonen voor de burgemeester;

 

Gelet op,

Het bepaalde in artikel 4.7 van de Wet open overheid (Woo),

 

Besluit:

 

1. De medewerkers in de functie Juridisch beleidsmedewerker gemeenterecht, bestuurskunde en controlling en de clusterleider Rechtsbelangen van de gemeente Kerkrade aan te wijzen als contactpersonen als bedoeld in de Wet open overheid.

2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 mei 2022.

3. Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit contactpersoon Woo voor de Burgemeester van de gemeente Kerkrade”.

4. Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

Kerkrade, 20-12-2022

De burgemeester,

Mevr. dr. T.P. Dassen-Housen