Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Raadsbesluit wijziging Bouwverordening en Erfgoedverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit wijziging Bouwverordening en Erfgoedverordening
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Onbekend
  2. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  3. afdeling 3 van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023wijziging termen

19-12-2022

gmb-2022-581319

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit wijziging Bouwverordening en Erfgoedverordening

Besluit van de raad van de gemeente Veendam tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Veendam 2012 en de Erfgoedverordening Veendam

 

De raad van de gemeente Veendam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op artikel 3.16 van de Erfgoedwet, artikel 38 van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3 van de Woningwet;

gezien het advies van de Erfgoedcommissie;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel I

De Bouwverordening gemeente Veendam 2012 wordt als volgt gewijzigd:

In afdeling 9 van de Bouwverordening gemeente Veendam 2012 wordt de term “welstandscommissie” telkens vervangen door “Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit”.

Artikel II

De Erfgoedverordening gemeente Veendam 2017 wordt als volgt gewijzigd:

In de artikelen 8, 11, 14, 17 en 18 van de Erfgoedverordening Veendam 2017 worden de termen “gemeentelijke erfgoedcommissie” en “gemeentelijke monumentencommissie” telkens vervangen door “Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit”.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2022

De voorzitter, B.H.M. Link

De griffier, A.A. Swart