Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzing griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing griffier
CiteertitelAanwijzing griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-580103

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing griffier

SAMENVATTING

De gemeenteraad is bevoegd en verplicht een griffier aan te wijzen. De werkgeverscommissie heeft dhr. E.G. Bunt voorgedragen als griffier. De raad besluit over de aanwijzing van de griffier.

 

JURIDISCH EN BESLUITKADER

Artikel 107 van de Gemeentewet

 

Lid 1: De raad wijst de griffier aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

 

Lid 2: De raad is bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier.

 

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

besluit:

  • Dhr. E.G. Bunt met ingang van 9 januari 2023 aan te wijzen als griffier van de gemeenteraad van Heemstede;

Vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2022.