Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;   Gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek; Overwegende dat in verband met het uitvoeren van werkzaamheden de aanwijzing als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand nodig is;

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;   Gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek; Overwegende dat in verband met het uitvoeren van werkzaamheden de aanwijzing als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand nodig is;
CiteertitelAanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Tynaarlo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022Nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-579716

Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Tynaarlo

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;   Gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek; Overwegende dat in verband met het uitvoeren van werkzaamheden de aanwijzing als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand nodig is;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Tynaarlo.

 

Artikel 1. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) en aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

1. Als ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen alle ambtenaren die werkzaam zijn binnen de eenheid Burgerzaken, mits zij in dienst zijn van de gemeente Tynaarlo en beëdigd door de rechtbank conform het bepaalde in artikel 1:16, lid 4 BW.

2. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen aan te wijzen zij die op basis van een arbeidsovereenkomst met gemeente Tynaarlo werkzaamheden verrichten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

3. De burgemeester van de gemeente Tynaarlo aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

4. De aanwijzingen bedoeld in de leden 1 en 2 gelden voor de duur van de arbeidsovereenkomst tussen betrokkene en de gemeente Tynaarlo.

5. Benoemingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2020 worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van het “Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand” vastgesteld door het college op 30 januari 2020.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Tynaarlo.

 

Vries, 8 december 2022

het college voornoemd,

M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

P. Koekoek, gemeentesecretaris